Інтервал

Це діалогове вікно призначено для визначення інтервалів між елементами формул. Інтервал слід вказувати відносно базового розміру, який можна визначити за допомогою пункту меню Формат - Розмір шрифту.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть пункт меню Формат - Інтервал


Діалогове вікно Інтервали

Кнопка Категорія визначає тип елементів формули, для якого ви бажаєте визначити інтервал. Вигляд діалогового вікна, яке відкриває ця кнопка, залежить від обраної категорії. Вікно попереднього перегляду демонструє вам, який саме інтервал змінюють відповідні поля.

Категорія

Ця кнопка надає змогу вибрати категорію, для якої ви бажаєте змінити інтервал.

Інтервал

Тут можна визначити інтервал між змінними і операторами, між рядками і між знаками коренів і підкорінними виразами.

Інтервал

Визначає інтервал між змінними і операторами.

Інтервал між рядками

Визначає інтервал між рядками.

Відступ від кореня

Визначає інтервал між знаком кореня і підкореневим виразом.

Індекси

Визначає інтервали для верхніх і нижніх індексів.

Верхній індекс

Визначає інтервал для верхніх індексів.

Нижній індекс

Визначає інтервал для нижніх індексів.

Дроби

Визначає інтервал між рискою дробу і чисельником зі знаменником.

Чисельник

Визначає інтервал між рискою дробу і чисельником.

Знаменник

Визначає інтервал між рискою дробу і знаменником.

Риски дробів

Визначає розмір виступу і товщину риски дробу.

Розмір виступу

Визначає розмір виступу риски дробу.

Ширина

Визначає товщину риски дробу.

Межі

Визначає інтервал між знаком суми і умовами підсумовування.

Верхня межа

Визначає інтервал між знаком суми і верхньої границею.

Нижня межа

Визначає інтервал між знаком суми і нижньою границею.

Дужки

Визначає інтервал між дужками та частиною формули у дужках.

Розмір виступу (ліворуч/праворуч)

Визначає відстань по вертикалі між верхнім краєм вмісту дужок і верхнім краєм самих дужок.

Інтервал

Визначає відстань по горизонталі між вмістом і верхнім краєм дужок.

Змінювати розмір всіх дужок

Масштабує усі типи дужок. Якщо ви ввели ( a over b) у вікні Команди, то дужки будуть охоплювати усю висоту аргументу. Ви можете досягнути цього ефекту, ввівши left ( a over b right ).

Розмір виступу

Налаштовує розмір виступу у відсотках. Якщо вказати значення 0, дужки буде поставлено так, щоб вони були однієї з своїм вмістом висоти. Чим вищим буде введене значення, тим більшим буде проміжок по вертикалі між вмістом дужок і зовнішньою частиною дужок. Це поле можна використовувати, лише якщо увімкнено режим Змінювати розмір всіх дужок.

Матриці

Визначає відносну відстань між елементами матриці.

Інтервал між рядками

Визначає інтервал між елементами матриці у рядку.

Інтервал між стовпчиками

Визначає відстань між елементами матриці у стовпчику.

Символи

Визначає інтервал між символами та змінними

Основна висота

Визначає висоту символів відносно опорної лінії.

Мінімальний інтервал

Визначає мінімальну відстань між символом і змінною.

Оператори

Визначає інтервал між операторами і змінними або числами.

Розмір виступу

Визначає вертикальну відстань між змінною і верхнім краєм оператора.

Інтервал

Визначає горизонтальну відстань між операторами і змінними.

Поля

Тут можна визначити поля формули. Ці параметри корисні, якщо ви маєте намір вставити формулу у текстовий файл LibreOffice Writer. Змінюючи значення не використовуйте "0", оскільки це значення може призвести до проблем з переглядом тексту, що оточує формулу.

Ліве

Поле, розташоване ліворуч між формулою та тлом.

Праве

Поле, розташоване праворуч між формулою та тлом.

Верхнє

Поле, розташоване згори між формулою та тлом.

Нижнє

Поле, розташоване знизу між формулою та тлом.

Поле попереднього перегляду

Попередній перегляд поточного виділення.

Типовий

Зберігає ваші зміни, як типові параметри для усіх нових формул. Вікно із підтвердженням буде з'являтися перед збереженням цих змін.

Діалогове вікно Зберегти як типові

Будь ласка, підтримайте нас!