Індекси і показники степенів

З цього розділу ви зможете дізнатися базову інформацію щодо індексів і показників степенів у LibreOffice Math. Щоб краще зрозуміти обговорювані деталі, ви можете скористатися наведеними прикладами. (Лапки у тексті призначено лише для виокремлення його частина, вони не є частиною прикладів.)

Індекс і показник степеня розташовуються один над одним з вирівнюванням ліворуч до основного символу. Приклад: введіть команди a_2^3 або a^3_2. Порядок індексів не має значення. Замість "_" і "^" можна використовувати команди "sub" і "sup".

Але вже не можна використовувати наведені нижче шаблони

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Кожну позицію верхнього або нижнього індексу символу можна використовувати лише один раз. Щоб вказати структуру формули, скористайтеся фігурними дужками групування. Ось ілюстрації:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Піктограма Підказка

На відміну від інших редакторів формул, у яких "_" і " ^" стосуються лише наступних символів (у "a_24" індексом буде лише "2"), у LibreOffice Math ці символи стосуються всього числа назви або тексту. Якщо ви бажаєте, щоб верхні і нижні індекси не розташовувалися один над одним, а мали певну послідовність, скористайтеся виразами на зразок "a_2{}^3" або "a^3{}_2".


Тензори у LibreOffice Math можна записати у декілька способів. На додачу до команди "R_i{}^{jk}{}_l", яка є звичною у інших програмах, можна використовувати і інші варіанти, а саме "R_i{}^jk{}_l" і "{{R_i}^jk}_l."

Ви також можете розташувати верхні і нижні індекси ліворуч від основного символу з вирівнюванням праворуч. Щоб зробити це, ви можете скористатися новими командами "lsub" і "lsup". Обидві команди мають той самий ефект, що і "sub" з "sup", але розташовують індекси ліворуч від основного символу. Подивіться також на результат виконання команди "a lsub 2 lsup 3."

Правила недвозначності і необхідності використання дужок залишаються незмінними. Загалом кажучи, того самого результату можна досягти і командою {}_2^3 a.

Піктограма Примітка

Команди "sub" і "sup" також можна застосовувати у вигляді "rsub" і "rsup".


За допомогою команд "csub" і "csup" ви можете писати індекси прямо над і під символом. Приклад: "a csub y csup x". Також можна комбінувати індекси і показники степенів: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".

Нижні і верхні індекси можна з’єднувати з більшістю унарних і бінарних операторів. Два приклади: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" і "a toward csub f b x toward csup f y".

Піктограма Попередження

Коли вводитимете ці приклади у вікно Команд, переконайтеся, що ви акуратно ввели всі пробіли між символами.


Будь ласка, підтримайте нас!