Формат

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню у Вікні команд і виберіть у ньому пункт Формати

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Формати зі списку.


Нижче наведено повний перелік усіх доступних у LibreOffice Math параметрів форматування. Піктограма поряд з параметром форматування позначає, що доступ до цього параметра можна отримати у панелі Елементів (меню Перегляд - Елементи) або з контекстного меню вікна Команди.

Піктограма Примітка

Літера "a" відповідає у вашій формулі заповнювачу, якому ви зможете надати відповідне форматування. Ви можете замінити цей заповнювач будь-яким іншим елементом формули.


Параметри форматування

Superscript left Icon

Верхній індекс ліворуч

Вставляє заповнювач з верхнім індексом ліворуч від нього. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>lsup{<?>}, записаної у вікні Команд.

Superscript top Icon

Верхній індекс згори

Вставляє заповнювач з верхнім індексом прямо над ним. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>csup<?>, записаної у вікні Команд.

Superscript right Icon

Верхній індекс праворуч

Вставляє заповнювач з верхнім індексом праворуч від нього. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>^<?> або команд rsup та sup, записаних у вікні Команд.

Vertical stack (2 elements) Icon

Вертикальний пакет (2 елементи)

Вставляє вертикальний пакет (біноміальний коефіцієнт) з двома заповнювачами. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>binom<?>, записаної у вікні Команд.

New line Icon

Розрив рядка

Вставляє у формулу розрив рядка. Цей елемент форматування також можна ввести за допомогою команди newline, записаної у вікні Команд.

Subscript left Icon

Нижній індекс ліворуч

Вставляє заповнювач з нижнім індексом ліворуч від нього. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>lsub<?>, записаної у вікні Команд.

Subscript bottom Icon

Нижній індекс знизу

Вставляє заповнювач з нижнім індексом прямо під ним. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>csub<?>, записаної у вікні Команд.

Subscript right Icon

Нижній індекс праворуч

Вставляє заповнювач з нижнім індексом праворуч від нього. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди <?>_<?> або команд rsub та sub, записаних у вікні Команд.

Vertical stack (3 elements) Icon

Вертикальний пакет (3 елементи)

Вставляє вертикальний пакет (біноміальний коефіцієнт) з трьома заповнювачами. Цю конструкцію також можна ввести за допомогою команди stack {<?>#<?>#<?>}, записаної у вікні Команд.

Small gap Icon

Короткий пробіл

Вставляє короткий пробіл між заповнювачем і наступним елементом. Його також можна ввести за допомогою команди `, записаної у Вікні команд. Команда повинна знаходитися ліворуч або праворуч від символу, змінної або завершеної команди.

Align left Icon

Вирівняти ліворуч

Кнопка з цим значком застосовує вирівнювання ліворуч для "a" і додає заповнювач. Подібне форматування можна також виконати командою alignl<?>, введеною безпосередньо у вікні Команд.

Align to horizontal center Icon

Вирівнювання по центру

Кнопка з цим значком застосовує вирівнювання по центру для "a" і додає заповнювач. Подібне форматування можна також виконати командою alignc<?>, введеною безпосередньо у вікні Команд.

Align right Icon

Вирівняти праворуч

Кнопка з цим значком застосовує вирівнювання праворуч для "a" і додає заповнювач. Подібне форматування можна також виконати командою alignr<?>, введеною безпосередньо у вікні Команд.

Matrix stack Icon

Пакет матриці

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу матрицю з чотирма заповнювачами. Щоб ввести цю матрицю, ви також можете скористатися командою matrix{<?>#<?>##<?>#<?>}, введеною безпосередньо у вікні Команд. Розташування елементів за комірками визначається двома координатами; перша визначає номер рядка, а друга — номер стовпчика. Створену матрицю можна поширювати у будь-якому напрямку додаванням рядків або стовпчиків у вікні Команд.

Gap Icon

Проміжок

Кнопка з цією піктограмою вставляє у формулу проміжок або пробіл між двома заповнювачами. Подібне форматування також можна ввести за допомогою команди ~, введеної безпосередньо у вікно Команд. Ця команда має знаходитися ліворуч або праворуч від символу, змінної або завершеної команди.

Команди вирівнювання alignl, alignc і alignr, особливо зручні, якщо ви

Під час використання інструкцій вирівнювання пам’ятайте, що

Вирівнювання, яке виконує команда "matrix"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Вирівнювання ліворуч

Якщо рядок або вираз починається з тексту, його типово буде вирівняно ліворуч. Подібну поведінку програми можна змінити будь-якою з команд вирівнювання. Наприклад, stack{a+b-c*d#alignr "текст"}, тут "текст" буде вирівняно праворуч. Пам’ятайте, що текст завжди слід брати у подвійні лапки.

Звичайні розташовані по центру формули можна вирівняти ліворуч без використання пункту меню Формат - Вирівнювання. Щоб зробити це, введіть порожній рядок, тобто рядок, що складається лише з лапок без тексту, "", перед частиною формули, яку ви бажаєте вирівняти. Наприклад, команда "" a+b newline "" c+d призведе до того, що обидва рівняння буде вирівняно ліворуч, а не по центру.

Піктограма Попередження

Під час введення формул безпосередньо у Вікні команд, пам’ятайте, що деякі з елементів форматування потребують виокремлення пробілами, щоб програма правильно відтворювала структуру формули.Врахування цієї особливості є дуже важливим, особливо, якщо ви використовуєте у ваших операторах значення замість заповнювачів, наприклад, "a lsup{3}".


Натисніть Дужки і групування для детальнішої інформації про форматування у LibreOffice Math.

Корисна інформація щодо індексів і показників степенів і зміни розміру допоможе вам відтворити формули найкращим чином.

Будь ласка, підтримайте нас!