Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрити контекстне меню у вікні команд — вибрати Атрибути

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Атрибути зі списку.


Нижче наведено повний список атрибутів, доступ до яких ви можете отримати з LibreOffice Math. Символ розташований поруч з атрибутом вказує на те, що доступ до атрибута можна отримати через панель Елементів (меню Перегляд - Елементи) або з контекстного меню вікна Команди.

Піктограма Примітка

У описаних нижче функціях атрибутів літера "a" на піктограмі відповідає заповнювачеві, якому ви можете надати потрібне вам значення. Ви можете замінити заповнювач будь-яким іншим обраним вами символом.


Функції атрибутів

Acute accent Icon

Прямий штрих

Вставляє у формулу заповнювач з прямим штрихом. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди acute<?>, записаної у вікні Команд.

Grave accent Icon

Зворотний штрих

Вставляє у формулу заповнювач зі зворотним штрихом. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди grave <?>, записаної у вікні Команд.

Reverse Circumflex Icon

Перевернутий циркумфлекс

Вставляє у формулу заповнювач з перевернутим циркумфлексом («галочкою») над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди check <?>, записаної у вікні Команд.

Breve Icon

Бревіс

Вставляє у формулу заповнювач зі значком короткості. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди breve <?>, записаної у вікні Команд.

Circle Icon

Кружечок

Вставляє у формулу заповнювач зі кружечком над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди circle <?>, записаної у вікні Команд.

Vector arrow Icon

Стрілка вектора

Вставляє у формулу заповнювач зі стрілкою вектора над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди vec <?>, записаної у вікні Команд.

Harpoon Arrow Icon

Harpoon arrow

Insert a placeholder with a harpoon arrow. You can also type harpoon <?> in the Commands window.

Tilde Icon

Тильда

Вставляє у формулу заповнювач з тильдою над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди tilde <?>, записаної у вікні Команд.

Circumflex Icon

Циркумфлекс

Вставляє у формулу заповнювач з циркумфлексом ("кришечкою") над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди hat <?>, записаної у вікні Команд.

Line above (bar) Icon

Риска вгорі (планка)

Вставляє у формулу заповнювач з рискою ("планкою") над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди bar <?>, записаної у вікні Команд.

Dot Icon

Крапка

Вставляє у формулу заповнювач з точкою над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди dot <?>, записаної у вікні Команд.

Wide vector arrow Icon

Довга стрілка вектора

Вставляє у формулу заповнювач з довгою стрілкою вектора над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди widevec, записаної у вікні Команд.

Wide harpoon arrow Icon

Wide harpoon arrow

Inserts a wide harpoon arrow with a placeholder. You can also type wideharpoon in the Commands window.

Wide tilde Icon

Довга тильда

Вставляє у формулу заповнювач з довгою тильдою над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди widetilde, записаної у вікні Команд.

Wide circumflex Icon

Довгий циркумфлекс

Вставляє у формулу заповнювач з довгим циркумфлексом ("кришечкою") над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди widehat, записаної у вікні Команд.

Double dot Icon

Подвійна крапка

Вставляє у формулу заповнювач з подвійною крапкою над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди ddot <?>, записаної у вікні Команд.

Line over Icon

Риска над

Використовується для вставки лінії над міткою-заповнювачем. Можна також ввести overline <?> безпосередньо у вікні Команди. Відповідна довжина лінії буде встановлено автоматично.

Line below Icon

Риска внизу

Вставляє у формулу заповнювач з рискою під ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди underline <?>, записаної у вікні Команд.

Line through (overstrike) Icon

Лінія підкреслення

Вставляє у формулу заповнювач з рискою перекреслювання. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди overstrike <?>, записаної у вікні Команд.

Triple dot Icon

Потрійна крапка

Вставляє у формулу заповнювач з трьома крапками над ним. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди dddot <?>, записаної у вікні Команд.

Transparent Icon

Прозорість

Вставляє у формулу заповнювач з у вигляд прозорого символу. Цей атрибут додає у формулу проміжок, рівний своєму аргументу, але не показує вмісту аргументу. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди phantom <?>, записаної у вікні Команд.

Icon

Жирний шрифт

Вставляє у формулу заповнювач з напівжирною гарнітурою шрифту. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди bold <?>, записаної у вікні Команд.

Icon

Курсив

Вставляє у формулу заповнювач з курсивною гарнітурою шрифту. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команд ital <?> або italic <?>, записаної у вікні Команд.

Icon

Зміна розміру

Вставляє у формулу команду зміни розміру шрифту з двома заповнювачами. Перший з заповнювачів відповідає за розмір шрифту (наприклад, 12), а другий за сам текст. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди size <?> <?>, записаної у вікні Команд.

Icon

Зміна шрифту

Вставляє у формулу команду зміни типу шрифту з двома заповнювачами. Перший з заповнювачів відповідає за назву одного з нетипових шрифтів, Serif, Sans або Fixed, а другий за сам текст. Цей атрибут можна також ввести за допомогою команди font <?> <?>, записаної у вікні Команд.

Щоб змінити колір символів у вашій формулі, скористайтеся командою color. Спочатку наберіть команду color, а потім назву кольору (ви можете обрати один з таких варіантів: "white" (білий), "black" (чорний), "cyan" (блакитний), "magenta" (малиновий), "red" (червоний), "blue" (синій), "green" (зелений) і "yellow" (жовтий)). Слідом за командою наберіть формулу, символ або послідовність символів. Наприклад, якщо ввести команду color green size 20 a, буде показано літеру "a" кеглем шрифту 20.

Команди nbold і nitalic вилучають типові параметри жирності або курсивності з елементів формули. Наприклад, щоб записати прямим шрифтом x у формулі 5 x + 3=28, можна використати команду nitalic перед x, ось так: 5 nitalic x + 3=28.

Піктограма Примітка

Атрибути "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" і "vec" завжди друкуються однаковими. Налаштувати їх розташування і довжину над довгим символом неможливо.


Щоб змінити розмір шрифту, ви можете скористатися командами size n, +n, -n, *n та /n , де n є заповнювачем. Цим способом зручно користуватися, якщо вам потрібно змінити базовий розмір шрифту у формулі. Команди size +n і size -n змінюють кегль на вказану величину, а команди size *n і size /n змінюють його розмір на вказаний відсоток. Наприклад, команда size *1.17 збільшує розмір шрифту на 17%.

Піктограма Попередження

Пам’ятайте, що багато операторів для коректного відображення формули вимагають, щоб ви додавали пробіли між елементами формули. Врахування цієї особливості є дуже важливим, особливо, якщо ви вказуєте атрибути для фіксованих значень елементів, а не заповнювачів.


For more information about formatting in LibreOffice Math, see Brackets and Grouping.

Відомості щодо атрибутів, індексів і показників степенів і зміни розміру полегшать вам створення структури вашого документа.

Будь ласка, підтримайте нас!