Функції

Виберіть функцію в нижній частині панелі Елементи. Даний перелік функцій також можна знайти у контекстному меню вікна Команди. Будь-які функції, що не містяться в панелі Елементів, слід вводити вручну у вікні Команди.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню у Вікні команд і виберіть пункт Функції

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Функції зі списку.


Нижче наведено перелік всіх функцій, які з'являються на панелі Елементів. Піктограма поруч з функцією вказує на те, що її можна вибрати на панелі Елементів (меню Перегляд - Елементи) або через контекстне меню вікна Команди.

Список функцій

Natural Exponential Icon

Звичайна експоненційна функція

Вставляє звичайну експоненційну функцію. Ви також можете ввести цю функцію напряму, командою func e^<?> у вікні Команд.

Natural Logarithm Icon

Натуральний логарифм

Вставляє натуральний (за основою e) логарифм з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цю функцію напряму, командою ln(<?>) у вікні Команд.

Exponential Icon

Рядкова експоненційна функція

Вставляє експоненційну функцію з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою exp(<?>) у вікні Команд.

Logarithm Icon

Логарифм

Вставляє звичайний (за основою 10) логарифм з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою log(<?>) у вікні Команд.

Power Icon

Степінь

Вставляє x піднесений до степеня y. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою <?>^<?> у вікні Команд. Також можна замінити символ ^ на rsup або sup.

Sine Icon

Синус

Вставляє функцію синуса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою sin(<?>) у вікні Команд.

Cosine Icon

Косинус

Вставляє функцію косинуса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою cos(<?>) у вікні Команд.

Tangent Icon

Тангенс

Вставляє функцію тангенса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою tan(<?>) у вікні Команд.

Cotangent Icon

Котангенс

Вставляє функцію котангенса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою cot(<?>) у вікні Команд.

Hyperbolic Sine Icon

Гіперболічний синус

Вставляє функцію гіперболічного синуса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою sinh(<?>) у вікні Команд.

Square Root Icon

Квадратний корінь

Вставляє символ квадратного кореня з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою sqrt(<?>) у вікні Команд.

Hyperbolic Cosine Icon

Гіперболічний косинус

Вставляє функцію гіперболічного косинуса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою cosh(<?>) у вікні Команд.

Hyperbolic Tangent Icon

Гіперболічний тангенс

Вставляє функцію гіперболічного тангенса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою tanh(<?>) у вікні Команд.

Hyperbolic Cotangent Icon

Гіперболічний котангенс

Вставляє функцію гіперболічного котангенса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою coth(<?>) у вікні Команд.

nth Root Icon

Корінь n-го степеня

Вставляє функцію кореня n-го степеня з двома заповнювачами. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою nroot n x у вікні Команд.

Arc Sine Icon

Арксинус

Вставляє функцію арксинуса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою arcsin(<?>) у вікні Команд.

Arc Cosine Icon

Арккосинус

Вставляє функцію арккосинуса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою arccos(<?>) у вікні Команд.

Arc Tangent Icon

Арктангенс

Вставляє функцію арктангенса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою arctan(<?>) у вікні Команд.

Arc Cotangent Icon

Арккотангенс

Вставляє функцію арккотангенса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою arccot(<?>) у вікні Команд.

Absolute Value Icon

Модуль

Вставляє знак абсолютного значення (модуля) навколо частини формули. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою abs{<?>} у вікні Команд.

Area Hyperbolic Sine Icon

Гіперболічний арксинус

Вставляє функцію гіперболічного арксинуса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою arsinh(<?>) у вікні Команд.

Area Hyperbolic Cosine Icon

Гіперболічний арккосинус

Вставляє функцію гіперболічного арккосинуса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою arcosh(<?>) у вікні Команд.

Area Hyperbolic Tangent Icon

Гіперболічний арктангенс

Вставляє функцію гіперболічного арктангенса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою artanh(<?>) у вікні Команд.

Area Hyperbolic Cotangent Icon

Гіперболічний арккотангенс

Вставляє функцію гіперболічного арккотангенса з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою arcoth(<?>) у вікні Команд.

Factorial Icon

Факторіал

Вставляє значок факторіала з одним заповнювачем. Для введення цієї функції ви також можете скористатися командою fact <?> у вікні Команд.

Піктограма Підказка

Ви також можете дописувати індекс або степінь до функції. Наприклад, набір команд sin^2x позначає функцію "синус у степені 2x".


Піктограма Попередження

Коли ви набираєте функції вручну у Вікні команд, пам’ятайте, що для правильного відображення формули деякі функції слід відокремлювати від аргументів пробілами (наприклад, abs 5=5 ; abs -3=3).


Будь ласка, підтримайте нас!