Оператори

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню у Вікні команд і виберіть Оператори

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Оператори зі списку.


Нижче наведений перелік доступних операторів. Піктограма поруч з ім'ям оператора вказує на те, що доступ до оператора можна отримати з панелі Елементів (меню Перегляд - Елементи), або у контекстному меню вікна Команди.

Операторні функції

Limit Icon

Границя

Вставляє знак границі з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою lim <?> у вікні Команд.

Summation Icon

Сума

Вставляє знак суми з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою sum <?> у вікні Команд.

Product Icon

Добуток

Вставляє знак добутку з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою prod <?> у вікні Команд.

Coproduct Icon

Співдобуток

Вставляє знак співдобутку з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою coprod <?> у вікні Команд.

Upper and Lower Limit Icon

Верхня і нижня межі

Вставляє визначення верхньої і нижньої меж для інтеграла і суми з одним заповнювачем. Можна також ввести from{<?>} to{<?>} <?> безпосередньо у вікні Команд. Визначення меж слід використовувати разом з відповідними операторами. Межі буде розташовано по центру над і під символом суми.

Integral Icon

Інтеграл

Вставляє знак інтеграла з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою int <?> у вікні Команд.

Double Integral Icon

Подвійний інтеграл

Вставляє знак подвійного інтеграла з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою iint <?> у вікні Команд.

Triple Integral Icon

Потрійний інтеграл

Вставляє знак потрійного інтеграла з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою iiint <?> у вікні Команд.

Lower Limit Icon

Нижня межа

Вставляє шаблон визначення нижньої межі для інтеграла або суми з заповнювачами. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою from {<?>}<?> у вікні Команд.

Curve Integral Icon

Інтеграл за замкненим контуром

Вставляє знак інтеграла за замкненим контуром з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою lint <?> у вікні Команд.

Double Curve Integral Icon

Інтеграл за замкненою поверхнею

Вставляє знак інтеграла за замкненою поверхнею з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою llint <?> у вікні Команд.

Triple Curve Integral Icon

Інтеграл за замкненим об’ємом

Вставляє знак інтеграла за замкненим об’ємом з одним заповнювачем. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою lllint <?> у вікні Команд.

Upper Limit Icon

Верхня межа

Вставляє шаблон визначення верхньої межі для інтеграла або суми з заповнювачами. Ви також можете ввести цей знак напряму, командою from {<?>}<?> у вікні Команд. Визначення меж можна використовувати лише у поєднанні з відповідними операторами.

Піктограма Підказка

Додати межі до оператора (наприклад, інтеграла) можна також клацанням по бажаному оператору з наступним клацання по символу меж. Цей спосіб швидший за введення команд напряму.


Команда liminf вставляє оператор нижньої границі з одним заповнювачем.

Команда limsup вставляє оператор верхньої границі з одним заповнювачем.

Ввести ваш власний оператор у LibreOffice Math ви можете за допомогою команди oper, набраної у Вікні команд. Ця команда є дуже корисною для введення у формулу спеціальних символів. Приклад: oper %theta x. За допомогою команди oper ви також можете вставляти символи, яких немає у типовому наборі символів LibreOffice. Команду oper можна також використовувати у поєднанні із границями; наприклад, oper %union from {i=1} to n x_{i}. У цьому прикладі символ об’єднання викликано за допомогою команди union. Але цього символу немає серед заздалегідь визначених символів. Щоб визначити його, виберіть пункт меню Засоби - Символи, а потім Спеціальний набір символів у діалоговому вікні, що відкриється, потім натисніть кнопку Зміни. У наступному діалоговому вікні знову виберіть Спеціальний набір символів. Введіть описову назву символу у текстове поле Символ, наприклад, "union", а потім наведіть вказівник мишки на символ об’єднання у наборі символів і клацніть лівою кнопкою. Після цього натисніть кнопку Додати, а потім кнопку Гаразд. Щоб закрити діалогове вікно Символи, натисніть кнопку Закрити. Тепер ви можете вводити символ об’єднання у Вікні команд за допомогою команди oper %union.

Піктограма Підказка

Межі можна розташовувати і не по центру відносно головного оператора. Для цього скористайтеся параметрами LibreOffice Math для роботи з верхніми та нижніми індексами. Наприклад, щоб розташувати межі праворуч від знаку суми, введіть у Вікно команд команду sum_a^b c. Якщо формули для меж є досить довгими, їх слід брати у фігурні дужки, наприклад, sum_{i=1}^{2*n} b. Якщо ви імпортуєте формули зі старішої версії редактора, цю дію буде виконано автоматично. Щоб змінити інтервал (проміжок) між символами, скористайтеся пунктом меню Формат - Інтервал - Категорія - Індекси або Формат - Інтервал - Категорія - Межі. Додаткову інформацію щодо індексів ви можете знайти у Довідці.


Піктограма Попередження

Якщо ви вводите формулу вручну за допомогою Вікна команд, будь ласка, пам’ятайте, що багато операторів для коректного відображення формули вимагають, щоб ви додавали пробіли між елементами формули. Врахування цієї особливості є дуже важливим, особливо, якщо ви використовуєте у ваших операторах значення замість заповнювачів, наприклад: a_{n}=a.


Будь ласка, підтримайте нас!