Співвідношення

Для структурування вашої формули у LibreOffice Math ви можете скористатися різноманітними видами співвідношень. Функції співвідношень показано у нижній частині панелі Елементів. Цей же список можна відкрити за допомогою контекстного меню вікна Команд. Всі види співвідношень, яких немає у панелі Елементів або контекстному меню можна ввести вручну у Вікні команд.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню у Вікні команд і виберіть пункт Співвідношення

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Відношення зі списку.


Нижче наводиться повний перелік співвідношень. Піктограма символу поруч з ім'ям співвідношення, вказує, що воно може бути доступне через панель Елементів (меню Перегляд - Елементи), або у контекстному меню вікна Команди.

Співвідношення:

is equal Icon

рівність

Вставляє знак рівності (=) з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> = <?> у вікні Команд.

does not equal Icon

не дорівнює

Кнопка з піктограмою neq або відповідна команда вставляють у формулу знак нерівності з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> neq <?> у вікні Команд.

identical to Icon

тотожність

Вставляє символ відношення тотожності (конгруентності) з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> equiv <?> у вікні Команд.

orthogonal to Icon

ортогональність

Вставляє символ відношення ортогональності (прямого кута) з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> ortho <?> у вікні Команд.

divides Icon

ділиться

Вставляє символ «ділиться». Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> divides <?> у вікні Команд.

does not divide Icon

не ділиться

Ця кнопка з піктограмою вставляє символ «не ділиться». Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> ndivides <?> у вікні Команд.

less than Icon

менше, ніж

Вставляє співвідношення «менше, ніж». Можна також увести <?>lt<?> або <?> < <?> у вікні Команд.

greater than Icon

більше, ніж

Вставляє співвідношення «більше, ніж». Можна також увести <?>gt<?> або <?> > <?> у вікні Команд.

approximately equal to Icon

приблизна рівність

Вставляє символ відношення «приблизно дорівнює» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> approx <?> у вікні Команд.

parallel to Icon

паралельність

Вставляє символ відношення паралельності з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>parallel<?> у вікні Команд.

less than or equal to (slanted) Icon

менше або дорівнює (похилий)

Вставляє символ відношення «менше або дорівнює» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> leslant <?> у вікні Команд.

greater than or equal to (slanted) Icon

більше або дорівнює (похилий)

Вставляє символ відношення «більше або дорівнює» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>geslant<?> у вікні Команд.

similar or equal to Icon

подібне або дорівнює

Вставляє символ відношення «подібне або дорівнює» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>simeq<?> у вікні Команд.

proportional to Icon

пропорційність

Вставляє символ відношення пропорційності з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> prop <?> у вікні Команд.

less than or equal to Icon

менше або дорівнює

Вставляє співвідношення «менше або дорівнює» з двома заповнювачами. Можна також увести <?> le <?> або <?> <= <?> у вікні Команд.

greater than or equal to Icon

більше або дорівнює

Вставляє символ відношення «більше або дорівнює» з двома заповнювачами. Можна також увести <?> ge <?> або <?> >= <?> у вікні Команд.

similar to Icon

подібність

Вставляє символ відношення подібності з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>sim<?> у вікні Команд.

toward Icon

прямує

Вставляє символ відношення прямування з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?> toward <?> у вікні Команд.

double arrow pointing left Icon

подвійна стрілка ліворуч

Вставляє символ логічного відношення подвійна стрілка вліво. Можна також увести dlarrow у вікні Команд.

double arrow pointing left and right Icon

подвійна стрілка у обох напрямках

Вставляє символ логічного відношення «двонаправлена подвійна стрілка» з двома операторами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою dlrarrow у вікні Команд.

double arrow pointing right Icon

подвійна стрілка праворуч

Вставляє логічний оператор подвійна стрілка праворуч з двома заповнювачами. Для введення цього символу можна також скористатися командою drarrow у вікні Команд.

precedes Icon

передує

Вставляє логічний оператор передує з двома заповнювачами. Ввести цей символ можна також командою prec у вікні Команд.

succeeds Icon

слідує

Вставляє логічний оператор слідує з двома заповнювачами. Ввести цей символ можна також командою succ у вікні Команд.

not precedes Icon

не передує

Вставляє логічний оператор не передує з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду nprec у вікні Команд.

not succeeds Icon

не слідує

Вставляє логічний оператор не слідує з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду nsucc у вікні Команд.

precedes or equal Icon

передує або дорівнює

Вставляє логічний оператор передує або дорівнює з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду preccurlyeq у вікні Команд.

succeeds or equal Icon

слідує або дорівнює

Вставляє логічний оператор слідує або дорівнює з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду in the у вікні Команд.

precedes or equivalent Icon

передує або еквівалентне

Вставляє логічний оператор передує або еквівалентне з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду precsim у вікні Команд.

succeeds or equivalent Icon

Підмножина або еквівалентна множина

Вставляє логічний оператор слідує або еквівалентне з двома заповнювачами. Для його введення також можна ввести команду succsim у вікні Команд.

Щоб створити шаблон співвідношення «набагато більше за» з двома заповнювачами, наберіть команду <?> gg <?> або >> у вікні Команд.

Введіть ll або << у вікні Команд, щоб вставити у формулу відношення набагато менше ніж.

Співвідношення «визначається як» з двома заповнювачами можна ввести командою <?>def<?>.

Символ співвідношення «є зображенням» з двома заповнювачами можна ввести за допомогою команди <?> transl <?> у вікні Команд.

Команда <?>transr<?> вставляє символ співвідношення «є оригіналом» з двома заповнювачами.

Піктограма Попередження

Якщо ви вводите формулу вручну за допомогою вікна Команд, пам’ятайте, що багато співвідношень для коректного відображення формули вимагають, щоб ви додавали пробіли між елементами формули. Врахування цієї особливості є дуже важливим, особливо, якщо ви використовуєте у ваших співвідношеннях значення замість заповнювачів. Наприклад, щоб створити співвідношення "значно більше, ніж", вам слід набрати щось на зразок 10 gg 1 або a gg b.


Будь ласка, підтримайте нас!