Унарні і бінарні оператори

Ви можете вибрати різні одинарні та двійкові (унарні і бінарні) оператори для побудови формули LibreOffice Math. Одинарні відносяться до операторів, які впливають на один заповнювач. Двійкові оператори з'єднують два заповнювача. Нижня частина Панелі елементів показує окремі оператори. Контекстне меню вікна Команди також містить список цих операторів, як і набір додаткових. Якщо вам потрібен оператор, якого немає на панелі елементів, скористайтеся контекстним меню або введіть його безпосередньо у вікні Команди.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте контекстне меню у Вікні команд і виберіть пункт Унарні/Бінарні оператори

Виберіть Перегляд - Елементи; тоді на панелі Елементи виберіть Унарні/Бінарні операції зі списку.


Нижче наведено повний перелік унарних та бінарних операторів. Піктограма символу поряд з оператором позначає, що цей оператор можна знайти у панелі Елементів (меню Перегляд - Елементи), або у контекстному меню вікна Команди.

Унарні і бінарні оператори

Plus Icon

Плюс

Вставляє значок плюс з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою + <?> у вікні Команд.

Minus Icon

Мінус

Вставляє мінус з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою - <?> у вікні Команд.

Plus/Minus Icon

Плюс-мінус

Вставляє знак плюс-мінус з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою +- <?> у вікні Команд.

Minus/Plus Icon

Мінус-плюс

Вставляє символ мінус-плюс з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою -+ <?> у вікні Команд.

Addition (plus) Icon

Додавання (плюс)

Вставляє знак плюс з двома заповнювачами. Можна також увести <?>+<?> у вікні "Команди".

Multiplication (dot) Icon

Множення (точка)

Вставляє оператор "крапка" між двома заповнювачами. Можна також увести <?>cdot<?> у вікні Команди.

Multiplication (x) Icon

Множення (хрестик)

Вставляє значок «x» множення з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>times<?> у вікні Команд.

Multiplication (*) Icon

Множення (*)

Вставляє знак множення у вигляді зірочки з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>*<?> у вікні Команд.

Subtraction Icon

Віднімання

Додає знак віднімання з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>-<?> у вікні Команд.

Division (Fraction) Icon

Ділення (дріб)

Вставляє знак ділення з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>over<?> у вікні Команд.

Division Icon

Ділення

Вставляє знак ділення з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>div<?> у вікні Команд.

Division (Slash) Icon

Ділення (похила риска)

Вставляє похилу риску «/» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>/<?> у вікні Команд.

Boolean NOT Icon

Булівське заперечення

Вставляє булівське заперечення з одним заповнювачем. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою neg<?> у вікні Команд.

Boolean AND Icon

Булівське «І»

Вставляє знак булівського «і» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>and<?> у вікні Команд.

Boolean OR Icon

Булівське «АБО»

Вставляє знак булівського «або» з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою <?>or<?> у вікні Команд.

Concatenate Icon

Конкатенація

Вставляє знак конкатенації з двома заповнювачами. Для введення цього символу ви також можете скористатися командою circ у вікні Команд.

Ви також можете додавати у формулу визначені вами унарні операції за допомогою команди uoper, набраної у вікні Команди, з наступним визначенням синтаксису символу операції. Ця функція дуже корисна, якщо вам потрібно додати у формулу спеціальні символи. Наприклад, за допомогою команди uoper %theta x можна визначити оператор з позначенням у вигляді малої грецької літери тета (яка є компонентом набору символів LibreOffice Math). Крім того, ви можете додавати символи, яких немає у наборі символів LibreOffice за допомогою меню Засоби - Символи - Зміни.

Визначені вами бінарні операції можна додавати за допомогою команди boper, набраної у вікні Команди. Наприклад, команда y boper %theta x визначає бінарну операцію, що позначається грецькою літерою тета, між величинами y і x. Крім того, ви можете додавати символи, яких немає у наборі символів LibreOffice за допомогою меню Засоби - Символи - Зміни.

Набравши <?>oplus<?> у вікні Команд, додають оператор «плюс у кружечку».

Набравши <?>ominus<?> у вікні Команд, додають оператор «мінус у кружечку».

Набравши <?>odot<?> у вікні Команд, додають оператор «крапка у кружечку».

Набравши <?>odivide<?> у вікні Команд, додають оператор «ділення у кружечку».

Щоб зобразити два символи з довгою похилою рискою між ними (знизу ліворуч до верху праворуч), наберіть команду a wideslash b у вікні Команд. У даному випадку символи буде розташовано так, що частина формули ліворуч від риски знаходитиметься над нею, а частина праворуч — під нею. Доступ до цієї команди можна також отримати за допомогою контекстного меню вікна Команд.

Наберіть a widebslash b у вікні Команд, щоб зобразити два символи з похилою рискою між ними (зверху ліворуч до низу праворуч), . Символи буде розташовано так, що частина формули ліворуч від риски знаходитиметься під нею, а частина праворуч — над нею. Ця команда також доступна у контекстному меню вікна Команд.

Щоб додати верхній або нижній індекс до символу вашої формули, скористайтеся командами sub або sup у вікні команд, наприклад, a sub 2.

Піктограма Підказка

Якщо ви віддаєте перевагу символу ділення у вигляді двокрапки (':'), спочатку виберіть пункт меню Засоби - Символи або натисніть кнопку Символи на панелі інструментів. Далі, у діалоговому вікні, що з’явиться, натисніть кнопку Змінити, а потім виберіть набір символів Спеціальний. У полі Символ введіть якусь зрозумілу назву, наприклад, "divide", а потім натисніть двокрапку у наборі символів. Після цього натисніть кнопки Додати, а потім Гаразд. Щоб закрити діалогове вікно Символи, натисніть кнопку Гаразд також. Тепер ви можете користуватися новим символом, двокрапкою, вводячи вибрану назву у вікні Команд, наприклад, a %divide b = c.


Піктограма Попередження

Якщо ви вводите формулу вручну за допомогою Вікна команд, будь ласка, пам’ятайте, що багато операторів для коректного відображення формули вимагають, щоб ви додавали пробіли між елементами формули. Врахування цієї особливості є дуже важливим, особливо, якщо ви використовуєте у ваших операторах значення замість заповнювачів, наприклад, для цілочисельного ділення: 4 div 3 або a div b.


Будь ласка, підтримайте нас!