Вибір

Перед вами список операторів, функцій, символів і параметрів форматування, які можна вставляти у формули.

У наведених прикладах демонструється набір доступних операцій.

Вікно вибору поділено на дві частини. Натискання символу у верхній частині вікна покаже підпорядковані йому символи у нижній його частині.

Доступ до функцій Вікна вибору можна отримати і за допомогою підменю контекстного меню вікна Команд.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть пункт меню Перегляд - Елементи


Унарні і бінарні оператори

Ви можете вибрати різні унарні та бінарні оператори, щоб побудувати свою формулу в LibreOffice Math. Унарні відносяться до операторів, які впливають на один елемент формули. Бінарні — пов'язують між собою два елементи формули. Усі ці оператори відображаються у нижній частині панелі Елементів. Перелік цих операторів, разом з додатковими ви також знайдете у контекстному меню вікна Команди. Якщо вам потрібен оператор, який не міститься в панелі Елементів, скористайтесь цим контекстним меню або наберіть команду для відповідного оператора безпосередньо у вікні Команди.

Співвідношення

Для структурування вашої формули у LibreOffice Math ви можете скористатися різноманітними видами співвідношень. Функції співвідношень показано у нижній частині панелі Елементів. Цей же список можна відкрити за допомогою контекстного меню вікна Команд. Всі види співвідношень, яких немає у панелі Елементів або контекстному меню можна ввести вручну у Вікні команд.

Дії над множинами

У програмі LibreOffice Math ви можете використовувати різноманітні позначення для дій над множинами. Деякі з цих операторів показано у нижній частині панелі Елементів. Всі ці позначення можна побачити і у списку, доступ до якого можна отримати за допомогою контекстного меню вікна Команди. Будь-які оператори, відсутні на панелі Елементів можна вводити безпосередньо у вікні Команди. Ви також можете напряму ввести інші частини формули, навіть якщо для них вже існують відповідні кнопки з піктограмами.

Функції

Виберіть функцію в нижній частині панелі Елементи. Даний перелік функцій також можна знайти у контекстному меню вікна Команди. Будь-які функції, що не містяться в панелі Елементів, слід вводити вручну у вікні Команди.

Оператори

Для структурування вашої формули у LibreOffice Math ви можете скористатися різноманітними операторами. Всі доступні оператори показано у нижній частині панелі Елементів. Цей же список можна відкрити за допомогою контекстного меню вікна Команд. Всі оператори, яких немає у панелі Елементів або контекстному меню можна ввести вручну у вікні Команд.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Дужки

Для того, щоб створити належну структуру формули у LibreOffice Math, ви можете скористатися дужками з досить широкого набору. Типи дужок, які використовуються у програмі наведено у нижній частині панелі Елементів. Список цих дужок також входить до контекстного меню вікна Команд. Всі дужки, яких немає на панелі Елементів або контекстному меню, можна набрати вручну у вікні Команд.

Формат

Щоб ваші формули мали належний формат, ви можете скористатися відповідними параметрами LibreOffice Math. Параметри формату буде відображено у нижній частині панелі Елементів. Їх перелік доступний також і з контекстного меню вікна Команди.

Інші символи

Показує різноманітні математичні символи.

Приклади формул LibreOffice Math

Нижче наведено список прикладів формул LibreOffice Math.

Довідкові таблиці елементів формул

У цьому розділі довідки містяться списки багатьох операторів, функцій, символів і засобів форматування, які доступні у LibreOffice Math. Багато з відповідних команд можна вводити за допомогою вікна Вибору або контекстного меню вікна Команд.

Будь ласка, підтримайте нас!