Вибір

Перед вами список операторів, функцій, символів і параметрів форматування, які можна вставляти у формули.

У наведених прикладах демонструється набір доступних операцій.

Вікно вибору поділено на дві частини. Натискання символу у верхній частині вікна покаже підпорядковані йому символи у нижній його частині.

Доступ до функцій Вікна вибору можна отримати і за допомогою підменю контекстного меню вікна Команд.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть пункт меню Перегляд - Елементи


Унарні і бінарні оператори

Ви можете вибрати різні одинарні та двійкові (унарні і бінарні) оператори для побудови формули LibreOffice Math. Одинарні відносяться до операторів, які впливають на один заповнювач. Двійкові оператори з'єднують два заповнювача. Нижня частина Панелі елементів показує окремі оператори. Контекстне меню вікна Команди також містить список цих операторів, як і набір додаткових. Якщо вам потрібен оператор, якого немає на панелі елементів, скористайтеся контекстним меню або введіть його безпосередньо у вікні Команди.

Співвідношення

Для структурування вашої формули у LibreOffice Math ви можете скористатися різноманітними видами співвідношень. Функції співвідношень показано у нижній частині панелі Елементів. Цей же список можна відкрити за допомогою контекстного меню вікна Команд. Всі види співвідношень, яких немає у панелі Елементів або контекстному меню можна ввести вручну у Вікні команд.

Дії над множинами

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Функції

Виберіть функцію в нижній частині панелі елементів. Ці функції також перелічені в контекстному меню вікна Команди. Будь-які функції, яких нема на панелі елементів, потрібно вводити вручну у вікні «Команди».

Оператори

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Дужки

Ви можете вибирати різні типи дужок для структурування формул LibreOffice Math. Типи дужок відображаються в нижній частині панелі елементів. Ці дужки також перелічені в контекстному меню вікна Команди. Усі дужки, які не містяться на панелі елементів або в контекстному меню, можна ввести вручну у вікні Команди.

Формат

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Інші символи

Показує різноманітні математичні символи.

Приклади формул LibreOffice Math

Нижче наведено список прикладів формул LibreOffice Math.

Довідкові таблиці елементів формул

У цьому розділі довідки містяться списки багатьох операторів, функцій, символів і засобів форматування, які доступні у LibreOffice Math. Багато з відповідних команд можна вводити за допомогою вікна Вибору або контекстного меню вікна Команд.

Будь ласка, підтримайте нас!