Слайд

Це меню містить команди для керування слайдами та навігації по них.

Новий слайд

Вставляє слайд після вибраного слайда.

Duplicate Slide

Creates a copy of the currently selected slide.

Вставити слайд із файлу

Можна вставити в поточну презентацію слайди з презентації. Також можна виконувати копіювання і вставку слайдів між презентаціями.

Розмітка

Відкриває підменю з вибором розмітки слайдів.

Delete Slide

Deletes the selected slide(s).

Save Background Image

If the slide has a background image, this option allows the user to save the corresponding background image file.

Set Background Image

Opens a File Picker to choose an image file to be set as the background of the current slide.

Slide Properties

Задає орієнтацію, поля, тло та інші параметри макету слайда.

Змінити шаблон слайда

Показує діалог Доступні шаблони слайдів, де можна вибрати схему макета для поточного слайда. Будь-які об’єкти в макеті слайда вставляються за об’єктами поточного слайда.

New Master

Creates a new Master Slide. This function is only available in Master View.

tip

To enter the Master View, go to View - Master Slide. To exit the Master View, go to View - Normal.


Delete Master

Deletes the currently selected Master Slide. This function is only available in Master View

Master Background

This option allows to show or hide the background image defined in the master slide.

Master Objects

This option allows to show or hide objects defined in the master slide.

Master Elements

Displays a dialog box where the following elements from the master slide can be enabled or disabled:

Show Slide

If a slide is hidden, this function makes it visible again.

Hide Slide

If a slide is visible, this function hides it.

Rename Slide

Opens a dialog box where a name can be set for the current slide.

Jump to Last Edited Slide

Navigates to the last edited slide in the document.

Move

Shows a list of move operations that can be applied to the current slide:

Navigate

Shows a list of functions that can be used to navigate through the slides:

Слайд-зведення

Створює новий слайд, який містить невпорядкований список із заголовків слайдів, які слідують за вибраним слайдом. Підсумковий слайд вставляється за останнім слайдом.

Розширити слайд

Створює новий слайд з кожної точки верхнього рівня структури (текст на один рівень нижче тексту заголовка в ієрархії структури) на обраному слайді. Текст структури стає заголовком нового слайда. Точки структури нижче верхнього рівня на вихідному слайді переміщуються на один рівень вгору на новому слайді.

Зміна слайда

Визначення спеціального ефекту, що використовується при демонструванні слайда під час показу слайдів.

Будь ласка, підтримайте нас!