Змінити

Містить команди для зміни об'єктів у документі.

Повернути

Повертає вибрані об'єкти.

Віддзеркалити

Відображає вибраний об'єкт у вертикальній або горизонтальній площині.

Перетворити

Параметри перетворення вибраного об'єкта.

Розташувати

Зміна порядку розміщення вибраного об'єкта.

Align Objects

Вирівнювання вибраних об'єктів один відносно одного.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Назва об'єкту

Присвоєння вибраному об'єкту назви для спрощення пошуку цього об'єкта в Навігаторі.

Згрупувати

Групує вибрані об'єкти, щоб їх можна було переміщувати як один об'єкт.

Розгрупувати

Розбиває вибрану групу на окремі об'єкти.

Увійти у групу

Відкриває вибрану групу, щоб було можна змінювати окремі об'єкти. Якщо вибрана група містить вкладені групи, можна повторити цю команду в підгрупах.

Вихід з групи

Вийти з групи, щоб більше не можна було змінювати окремі об'єкти в групі.

Об'єднати

Об'єднання двох чи більш обраних об'єктів в одну фігуру.На відміну від групування, при об'єднанні отриманий об'єкт успадковує властивості об'єкта найнижчого рівня за порядком розміщення. Об'єднані об'єкти можна знову розбити на окремі складові, але при цьому первинні властивості об'єктів втрачаються.

Розділити

Розбиття об'єднаного об'єкта на окремі об'єкти. Отримані об'єкти мають ті ж властивості ліній і заповнення, що й об'єднаний об'єкт.

Фігури

Створення фігури з двох чи більше обраних об'єктів.

З'єднати

Створення лінії або кривої Безьє шляхом з'єднання двох або більше ліній, кривих Безьє або інших об'єктів з лінією. Замкнені об'єкти з заливкою перетворюються в лінії і втрачають заповнення.

Розрив

Лінії, з'єднані з допомогою команди З'єднати, розриваються.

Будь ласка, підтримайте нас!