Перетворення тексту в мальовані об'єкти

Текст можна перетворити в криві, форму і розміри яких можна змінювати, як будь мальованих об'єктів. Після перетворення тексту в графічний об'єкт зміна змісту цього тексту стає неможливим.

Щоб перетворити текст у графічний об'єкт:

  1. Виділіть текст, який потрібно перетворити, і виконайте одну з наступних дій.

    У LibreOffice Draw виберіть Фігура - Перетворити - на криву.

    У LibreOffice Impress клацніть правою кнопкою миші межу текстового об'єкта і виберіть Перетворити - у криву.

  2. Якщо текст складається з декількох символів, форматований текст стає груповим об'єктом. Щоб внести зміни в окремі об'єкти, двічі клацніть групу. Коли операція завершена, то натисніть клавішу ESC.

  3. Потім натисніть піктограму Точки на панелі Малювання. Клацніть об'єкт. Можна бачити всі точки Безьє об'єкта. На панелі Зміна геометрії розміщуються різні піктограми, що дозволяють виконати редагування, вставку і видалення точок.

Будь ласка, підтримайте нас!