Малювання кривих

При клацанні піктограми Крива Піктограма на панелі інструментів Малювання відкривається панель інструментів для малювання кривих Безьє. Криві Безьє визначаються початковою і кінцевою точками, які називаються "прив'язкою". Ступінь кривизни кривої Безьє визначається контрольними точками ("маніпуляторами"). Переміщення контрольної точки призводить до зміни форми кривої Безьє.

Піктограма Примітка

Контрольні точки видно тільки в режимі "Зміна геометрії". Контрольні точки представлені колами, точки прив'язки - квадратами. Початкова точка трохи перевершує за розміром інші точки прив'язки.


Сегменти кривих Безьє і прямі лінії можна з'єднувати для одержання складніших кривих Безьє. Для з'єднання суміжних сегментів застосовуються три різних переходи:

Використання інструмента "Крива"

 1. Відкрийте панель інструментів Криві Піктограма на панелі малювання, виберіть інструмент КриваПіктограма.

 2. Клацніть у тому місці, де повинна починатися крива, і перетягніть курсор у напрямку, в якому потрібно провести криву. Напрямок вказується керувальною лінією.

  Під час перетягування утримуйте натиснутою клавішу Shift для обмеження напрямку до 45 градусів.

 3. Відпустіть кнопку миші в місці планованого розташування першої контрольної точки.

 4. Перемістіть курсор у точку закінчення сегмента. Крива слідує за вказівником.

 5. Виконайте одну з таких дій:

Використання інструмента "Довільна лінія"

 1. На панелі інструментів "Рисунок" відкрийте панель Криві Піктограма та виберіть інструмент Довільна лініяПіктограма.

 2. Клацніть місце, де потрібно почати криву, і утримуйте кнопку миші.

 3. За допомогою інструмента "Довільна лінія" можна малювати так само, мов би це був звичайний олівець.

 4. Для завершення лінії слід відпустити кнопку миші.

Будь ласка, підтримайте нас!