Сполучення клавіш для LibreOffice Impress

Нижче наведено список сполучень клавіш для LibreOffice Impress.

Крім них, можна також використовувати спільні сполучення клавіш для LibreOffice.

Піктограма Примітка

Деякі сполучення клавіш може використовуватися стільничне середовище. Клавіші, призначені для стільничного середовища, не доступні для LibreOffice. Спробуйте призначити інші клавіші для LibreOffice за допомогою меню Засоби - Налаштувати - Клавіатура або для стільничного середовища.


Функційні клавіші для LibreOffice Impress

Сполучення клавіш

Результат

F2

Зміна тексту.

F3

Вхід у групу.

+F3

Вийти із групи.

Shift+F3

Дублювання

F4

Розташування і розмір

F5

Перегляд показу слайдів.

+Shift+F5

Навігатор

F7

Правопис

+F7

Тезаурус

F8

Зміна точок.

+Shift+F8

Припасування тексту під розміри рамки.

Стилі


Сполучення клавіш для показу слайдів

Сполучення клавіш

Результат

Esc or -

Завершення презентації.

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

Відтворити наступний ефект (або перейти на наступний слайд, якщо немає ефектів).

+Enter

Перейти на наступний слайд без відтворення ефектів.

[number] + Enter

Введіть номер слайда та натисніть Enter для переходу до цього слайда.

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Відтворити попередній ефект ще раз. При відсутності попереднього ефекту в даному слайді перейти на попередній слайд.

+Enter

Перейти на попередній слайд без відтворення ефектів.

Home

Перехід до першого слайда в цьому показі слайдів.

End

Перехід до останнього слайда в цьому показі слайдів.

+ Page Up

Перейти до попереднього слайда.

+ Page Down

Перейти до наступного слайда.

B або .

Показати чорний екран до наступного натискання клавіші або клацання миші.

W або ,

Показати білий кран до наступного натискання клавіші або клацання миші.

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


Сполучення клавіш у звичайному поданні

Сполучення клавіш

Результат

Плюс (+)

Збільшення.

Мінус (-)

Зменшення.

Множення (×) (цифрова клавіатура)

Припасування сторінки під розміри вікна.

Ділення (÷) (цифрова клавіатура)

Збільшення виділеної ділянки.

Shift++G

Групування виділених об'єктів.

Shift++A

Розгрупування виділеної групи.

+ click

Вхід в групу для зміни її окремих об'єктів. Для повернення до звичайного подання клацніть за межами групи.

+Shift+K

Об'єднання вибраних об'єктів.

+Shift+K

Розбиття вибраного об'єкта. Це поєднання клавіш застосовне тільки до об'єкта, створеного шляхом об'єднання двох або більше об'єктів.

+ Plus key

Перенесення на передній план.

Shift++ клавіша Плюс

Перехід вперед.

+ Клавіша Мінус

Перехід назад.

Shift++ Клавіша Мінус

Перенесення на задній план.


Сполучення клавіш при редагуванні тексту

Сполучення клавіш

Результат

+Перенос(-)

М'які переноси; перенесення, задані вами.

+Shift+мінус (-)

Нерозривний дефіс (не використовується для розставляння перенесень)

+Shift+F5

Нерозривні пропуски. Нерозривні пропуски не застосовуються для розставляння перенесень і не розтягуються при вирівнюванні тексту за шириною.

Shift+Enter

Розрив рядка без початку нового абзацу

Стрілка вліво

Переміщення курсора вліво

Shift+Стрілка вліво

Переміщення курсора з виділенням вліво

+стрілка вліво

Перехід до початку слова

+Shift+F5

Виділення вліво по словах

Стрілка вправо

Переміщення курсора управо

Shift+Стрілка вправо

Переміщення курсора з виділенням управо

+Enter

Перейти до початку наступного слова

+Shift+F5

Виділення управо по словах

Стрілка вверх

Переміщення курсора на один рядок вгору

Shift+Стрілка вверх

Виділення рядків у висхідному напрямі

+Enter

Перемістіть курсор на початок абзацу

Стрілка вниз

Переміщення курсору вниз на однин рядок

Shift+Стрілка вниз

Виділення рядків у низхідному напрямі

+Enter

Переміщує курсор у кінець абзацу. Наступного натискання переміщує курсор до кінця наступного абзацу.

Перехід на початок рядка

Перехід з виділенням на початок рядка

Перехід до кінця рядка

Перехід і виділення до кінця рядка

Перехід до початку текстового блоку у слайді

Перехід до кінця текстового блоку у слайді

Видалити текст до кінця слова

+Enter

Видалити текст до початку слова

У списку: видалення порожнього абзацу перед поточним абзацом.

+Shift+F5

Видаліть текст до кінця речення

+Shift+F5

Видалити текст до початку речення


Сполучення клавіш для LibreOffice Impress

Сполучення клавіш

Результат

Стрілка

Переміщення виділеного об'єкта або подання сторінки за напрямом стрілки.

+ Клавіша Стрілка

Переміщення у межах подання сторінки.

Shift + перетягання

Обмеження напрямків переміщення об'єкту по горизонталі або по вертикалі.

+ перетягнути (з активною опцією Копіювати перетягуванням )

Утримуйте та перетягуйте об'єкт, щоб створити його копію.

Клавіша

Для малювання або зміни розміру об'єктів при переміщенні миші із центру об'єкта зовні, утримуйте .

Клавіша +клацання

Вибір об'єкту, що знаходиться за обраним в даний момент об'єктом.

+Shift+F5

Вибір об'єкта, що знаходиться перед обраним в даний момент об'єктом.

Shift+клацання

Виділення суміжних елементів або фрагмента тексту. Натисніть на початку виділеного діапазону, перейдіть до його кінця і клацніть, утримуючи клавішу Shift.

SHIFT + перетягування (при зміні розмірів)

Перетягніть курсор при натиснутій клавіші Shift для зміни розмірів об'єкта зі збереженням його пропорцій.

Tab

Вибір об'єктів у порядку їх створення.

Shift+Tab

Вибір об'єктів у порядку, зворотному до порядку їх створення.

Esc

Вихід із чинного режиму.

Enter

Активізація об'єкту заповнювача у новій презентації (тільки при наявності виділеної рамки).

+Enter

Перехід до наступного текстового об'єкта на слайді.

Якщо на слайді немає текстових об'єктів або це останній текстовий об'єкт, після поточного слайда вставляється новий слайд. У новому слайді використовується та ж розмітка, що й у поточному.

PageUp

Перехід до попереднього слайда. На першому слайді якихось дій не виконується.

PageDown

Перехід до наступного слайда. На останньому слайді якихось дій не виконується.


Навігація в Упорядкувальнику та Панелі слайдів з допомогою клавіатури

Сполучення клавіш

Результат

Home/End

Перехід на перший/останній слайд.

Стрілка вліво/вправо або Page Up/Down

Перехід на наступний/попередній слайд.

+Shift+PageDown

Перемістіть вибрані слайди вниз на одну позицію у списку «Упорядкування слайдів». Якщо вибрати кілька слайдів, вони переміщуються разом із останнім вибраним слайдом у списку.

+Shift+PageUp

Перемістіть вибрані слайди вверх на одну позицію. Якщо вибрати кілька слайдів, вони переміщуються разом із першим вибраним слайдом у списку.

+Shift+End

Перемістіть вибрані слайди в кінець списку «Упорядкування слайдів».

+Shift+Home

Перемістіть вибрані слайди на початок списку «Упорядкування слайдів».

Enter

Перейдіть у Звичайний режим, коли знаходитесь в Упорядкувальнику. Додайте новий слайд у Панелі слайдів.


Будь ласка, підтримайте нас!