Тривимірні об'єкти

Відкриття панелі інструментів Тривимірні об'єкти. Об'єкти є тривимірними і мають глибину, освітлення і відображення. Кожен вставлений об'єкт формує тривимірну сцену. Щоб відкрити сцену, натисніть F3. Щоб змінити властивості тривимірних об'єктів, можна відкрити діалогове вікно "Тривимірні ефекти".

Піктограма

Просторові об'єкти

Піктограма Підказка

Щоб повернути тривимірний об'єкт навколо однієї з трьох осей, виберіть об'єкт клацанням і потім клацніть ще раз, щоб відобразити маркери обертання. Перетягніть маркер в напрямку, в якому потрібно обертати об'єкт.


Куб

Малює на слайді куб із заливкою в напрямку переміщення курсору. Щоб намалювати паралелепіпед, при перетягуванні утримуйте клавішу SHIFT.

Піктограма

Куб

Сфера

Малює на слайді сферу з заливкою в напрямку переміщення курсору. Щоб намалювати сфероид, при перетягуванні утримуйте клавішу SHIFT.

Піктограма

Сфера

Циліндр

Малює на слайді циліндр з колом у основі за напрямком переміщення курсору. Щоб намалювати циліндр з еліпсом в основі, при перетягуванні утримуйте клавішу SHIFT.

Піктограма

Циліндр

Конус

Малює на слайді конус з колом у основі за напрямком переміщення курсору. Щоб намалювати конус з еліпсом в основі, при перетягуванні утримуйте клавішу SHIFT.

Піктограма

Конус

Піраміда

Малює на слайді піраміду з квадратною основою в напрямку переміщення курсору. Щоб намалювати піраміду з прямокутним підставою, при перетягуванні утримуйте клавішу SHIFT. Щоб використовувати інший прямокутник в якості основи піраміди, відкрийте діалогове вікно Тривимірні ефекти і перейдіть на вкладку Геометрія . В області Сегменти введіть в поле По горизонталі число сторін багатокутника і клацніть зелену галочку.

Піктограма

Піраміда

Тор

Малює на слайді кільцеподібне геометричне тіло з колом у основі за напрямком переміщення курсору. Щоб намалювати тор з еліпсом у основі, при перетягуванні утримуйте клавішу SHIFT.

Піктограма

Тор

Чаша

Малює на слайді чашеобразное геометричне тіло з колом у основі за напрямком переміщення курсору. Щоб намалювати раковину з еліпсом у основі, при перетягуванні утримуйте клавішу SHIFT.

Піктограма

Чаша

Півсфера

Малює на слайді півсферу за напрямом переміщення курсору. Щоб намалювати половину еліпсоїда, при перетягуванні утримуйте клавішу SHIFT.

Піктограма

Півсфера

Групування тривимірних об'єктів

Будь ласка, підтримайте нас!