Фігури

Створення фігури з двох чи більше обраних об'єктів.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Виберіть два чи більше об'єктів, відкрийте контекстне меню і виберіть команду Фігури


Фігури успадковують властивості об'єкта найнижчого рівня за порядком розміщення.

Об'єднати

Область вибраних об'єктів додається до найнижчого об'єкта серед обраних. Цю команду доцільно використовувати для накладання об'єктів.

Відняти

Область вибраних об'єктів викидається з області найнижчого об'єкта.

Перетин

Створюється фігура на основі перетину вибраних об'єктів.

Будь ласка, підтримайте нас!