На растрове зображення

Перетворення виділеного об'єкта в растровий елемент (сітку пікселів, що представляє зображення).

Додаткові відомості див. у глосарії.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Відкрийте контекстне меню виділеного об'єкта та виберіть команду Перетворити в растрове зображення


Піктограма Примітка

Можна також скопіювати вибраний об'єкт, вибрати Зміни - Вставити як... і вибрати в списку растровий формат.


Будь ласка, підтримайте нас!