Перетворити на 3D

Перетворення виділеного об'єкта в тривимірний об'єкт.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Відкрийте контекстне меню виділеного об'єкта та виберіть команду Перетворити - у тривимірний об'єкт


Вибраний об'єкт спочатку перетвориться в контур, а потім у тривимірний об'єкт.

Якщо вибрати два або більше об'єкти і перетворити їх у тривимірний вигляд, вийде просторова група, яка виступає як єдиний об’єкт. При цьому можна редагувати окремі об'єкти групи, вибираючи . Закінчивши внесення змін, виберіть .

Піктограма Примітка

Перетворення групи об'єктів в тривимірний вигляд не призводить до зміни порядку розміщення окремих об'єктів.


Піктограма Підказка

Press F3 to quickly enter a group and +F3 to leave the group.


У тривимірні об'єкти можна також перетворювати растрові зображення і векторну графіку, включаючи картинки з колекції. При перетворенні в тривимірний вигляд LibreOffice розглядає растрові зображення як прямокутники, а векторні малюнки - як групи багатокутників.

Допускається перетворення навіть мальованих об'єктів, що містять текст.

За необхідності до перетвореного об'єкту можна також застосувати тривимірний ефект.

Будь ласка, підтримайте нас!