Вказати спеціальний показ слайдів

Створення власного показу слайдів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Показ - Параметри показу, а потім натисніть кнопку Створити.


Define Custom Slide Show Dialog

Створення особливого показу слайдів

Щоб вставити слайд у список, виберіть його і натисніть кнопку >>; для видалення слайдів зі списку використовуйте кнопку <<.

Додає наявні слайди вниз списку Виділені слайди. Щоб використовувати цю кнопку необхідно спочатку вибрати слайд зі списку Наявні слайди.

Видаляє слайди зі списку Виділені слайди. Щоб використовувати цю кнопку необхідно спочатку вибрати слайд зі списку Виділені слайди.

Назва

Ім'я власного показу слайдів. При необхідності можна ввести нове ім'я.

Наявні слайди

Список всіх слайдів у порядку їх слідування в поточному документі.

Вибрані слайди

Список всіх слайдів у власному показі слайдів. При необхідності список можна впорядкувати, перетягуючи слайди вгору або вниз.

Будь ласка, підтримайте нас!