Поля

Список основних полів, які можна вставити у слайд.

Якщо потрібно змінити поле в слайді, виберіть поле, а потім виберіть Зміни - Поля.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Поле


Дата (фіксована)

Вставляє поточну дату в слайд у вигляді фіксованого поля. Ця дата не оновлюється автоматично.

Дата (змінна)

Вставляє на слайд поточну дату у вигляді змінного поля. Ця дата автоматично оновлюється при перезавантаженні файлу.

Час (фіксований)

Вставляє на слайд поточний час у вигляді фіксованого поля. Цей час не оновлюється автоматично.

Час (змінний)

Вставляє у слайд змінюване поле з поточним часом. Цей час автоматично оновлюється при перезавантаженні файлу.

Автор

Вставляє на активний слайд ім'я та прізвище користувача, наведені у відомостях про користувача в LibreOffice.

Номер сторінки

Вставляє номер сторінки на поточний слайд або сторінку. Якщо ви хочете додати номер сторінки до кожного слайда, виберіть Перегляд - Шаблон і вставте поле номера сторінки. Щоб змінити формат номера, виберіть вкладку - Властивості - Сторінка, а потім виберіть формат зі списку в розділі Параметри розмітки.

Назва файла

Вставляє ім'я в активний файл. Це ім'я з'являється тільки після збереження файлу.

Будь ласка, підтримайте нас!