Сумісність

Визначає параметри сумісності для текстових документів. Ці параметри дозволяють додатково налаштувати LibreOffice для імпорту документів Microsoft Word.

Щоб скористатися цією командою…

Відкрийте текстовий документ, виберіть - LibreOffice Writer.


note

Деякі з наведених тут параметрів дійсні тільки для поточного документа і повинні визначатися для кожного документа окремо.


Додати проміжки між абзацами і таблицями

В LibreOffice Writer, інтервал між абзацами визначається інакше, ніж у документах Microsoft Word. Якщо ви визначили інтервал між двома абзацами або таблицями, інтервал також додається до відповідних документів Word.

Вказує, чи слід додавати інтервали, сумісні з Microsoft Word, між абзацами та таблицями в документах LibreOffice Writer.

Add paragraph and table spacing at top of first page and page breaks

Вказує, чи буде інтервал вгорі абзацу буде додаватись на початку сторінки або колонки, якщо абзац розташований на першій сторінці документа. Те ж саме стосується розриву сторінки.

note

Під час імпорту документа Word, інтервали під час перетворення додаються автоматично.


Використовувати форматування табуляторів, як в OpenOffice.org 1.1

Вказує, як вирівнювати текст на позиціях табуляції, що знаходяться за правим полем, як обробляти десяткові позиції табуляції, а також як обробляти позиції табуляції поруч із розривом рядка. Якщо цей прапорець не вибрано, то позиції табуляції обробляються так само, як і в інших програмах Office.

У текстових документах, що створюються у вашій поточній версії Writer, типово використовується нова обробка позицій табуляції. У текстових документах, створених у версіях Writer до StarOffice 8 або OpenOffice.org 2.0, застосовується стара обробка позицій табуляції.

Не додавати провідних (зайвих) пропусків між рядками тексту

Вказує, що додатковий інтервал між рядками тексту не додається, навіть якщо використовується шрифт, що містить атрибут додаткового інтервалу.

У текстових документах, що створюються у вашій поточній версії Writer, типово використовується додатковий відступ. У текстових документах, створених у версіях Writer до StarOffice 8 або OpenOffice.org 2.0, додатковий відступ не використовується.

Використовувати відступи між рядками як у OpenOffice.org 1.1

Якщо цей параметр вимкнено, буде застосовуватися новий процес для форматування рядків тексту з пропорційним міжрядковим інтервалом. Якщо цей параметр увімкнено, буде застосовуватися попередній метод форматування рядків тексту з пропорційним міжрядковим інтервалом.

У текстових документах, створених у вашій поточній версії Writer і в документах останніх версій Microsoft Word, використовується новий процес. У текстових документах, створених у версіях Writer до StarOffice 8 або OpenOffice.org 2.0, використовується попередній процес.

Додати відступи абзацу та таблиці внизу комірок таблиці

Вказує, що нижній інтервал додається до абзацу, навіть якщо це останній абзац в комірці таблиці.

Якщо параметр вимкнено, комірки таблиці будуть відформатовані, як у версіях Writer до StarOffice 8 або OpenOffice.org 2.0. Якщо параметр увімкнено, буде застосовано альтернативний метод форматування комірок таблиці. Цей параметр типово увімкнено для нових документів, створених за допомогою LibreOffice, та для документів, імпортованих з формату Microsoft Word.

Використовувати розташування об'єктів як у OpenOffice.org 1.1

Вказує, як обчислюється положення незакріплених об'єктів, прив'язаних до символу або абзацу, відносно верхніх і нижніх інтервалів абзацу.

Якщо цей параметр увімкнено, незакріплені об'єкти розміщуються як у версіях Writer до StarOffice 8 або OpenOffice.org 2.0. Якщо цей параметр вимкнено, незакріплені об'єкти розміщуються з використанням іншого методу, схожого на метод, який використовується в Microsoft Word.

Цей параметр буде вимкнено для нових документів. Для документів Writer, створених версією до OpenOffice.org 2.0, параметр увімкнено.

Використання обтікання тексту навколо об'єктів як у OpenOffice.org 1.1

Microsoft Word і Writer мають різні підходи до обтікання тексту навколо плаваючих об'єктів екрану. Плаваючим об'єктом екрану є рамки Writer та мальовані об'єкти, а також об'єкти «текстове поле», «графічний», «рамка», «малюнок» тощо в Microsoft Word.

У Microsoft Word і в поточних версіях Writer вміст верхнього/нижнього колонтитула сторінки та вміст виносок/кінцевих виносок не обтікає навколо плаваючих об'єктів екрана. Вміст основного тексту обтікає навколо плаваючих об'єктів екрана, які закріплені у верхньому колонтитулі.

У версіях Writer до StarOffice 8 або OpenOffice.org 2.0 все відбувається навпаки.

Якщо цей параметр вимкнено, що є типовим налаштуванням, буде застосовуватися новий метод обтікання тексту. Якщо цей параметр увімкнений, буде застосовуватися старий метод обтікання тексту.

Враховувати тип обтікання при розміщенні об'єктів

Задає роботу складного процесу визначення положення незакріплених об'єктів, прив'язаних до символу або абзацу. У версіях Writer до StarOffice 8 або OpenOffice.org 2.0 використовувався ітеративний процес, в той час як у поточних версіях використовується прямий процес, подібний до процесу в Microsoft Word.

Якщо цей параметр вимкнено, використовується старий ітеративний процес розташування об'єктів у LibreOffice. Якщо цей параметр увімкнено, використовується новий прямий процес, що забезпечує сумісність з документами Microsoft Word.

Justify lines with a manual line break in justified paragraphs

Якщо ця опція активна, Writer додає порожній простір між словами в рядках, які закінчуються натисканням клавіш SHIFT + ENTER, в абзацах з вирівнюванням за шириною. Якщо опція вимкнена, рознесення слів для вирівнювання рядків за шириною не проводиться.

Ця установка використовується як типова для текстових документів .odt. Вона зберігається і завантажується з документом у форматі текстового документа .odt. Ця установка не зберігається в старих текстових документах .sxw, тому для текстових документів .sxw вона вимкнена.

Tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

Використовувати як типовий

Клацніть, щоб використовувати поточні параметри на цій вкладці як стандартні для подальших сеансів LibreOffice.

Виробником встановлено такі типові параметри. Увімкнено такі параметри, а решта - вимкнені:

  1. Додавати проміжки між абзацами і таблицями

  2. Додавати відступи для абзаців та таблиць вгорі сторінки

  3. Додавати відступи для абзаців та таблиць внизу сторінки

  4. Збільшувати відстань між словами для абзаців з вирівнюванням у ширину при ручному розриві рядка

Будь ласка, підтримайте нас!