Таблиця

Визначає атрибути таблиць у текстових документах.

Задання типових ​​параметрів для стовпців, рядків і режиму таблиці. Крім того, тут визначаються стандартні значення для переміщення і вставки стовпців і рядків. Додаткову інформацію див. у розділі довідки LibreOffice Writer .

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Друк.


Типово

Визначення типових параметрів для всіх нових таблиць у текстових документах.

Заголовок

Вказує, що перший рядок таблиці відформатовано за допомогою стилю абзацу "Заголовок таблиці".

Повторювати на кожній сторінці

Вказує, чи заголовок таблиці переноситься на нову сторінку після розриву сторінки.

Не розділяти (не для HTML)

Вказує, що таблиці не розбиваються в місцях розриву текстового потоку. Ви також можете знайти цю опцію в меню Таблиця - Властивості - Розташування тексту.

Обрамлення

Вказує, що комірки таблиці типово мають межу.

Ввід у таблицях

Розпізнавання чисел

Вказує, що числа в текстовій таблиці розпізнаються та форматуються саме як числа. В комірках таблиць LibreOffice Writer числа можуть розпізнаватись, коли вони подані ​​в одному з числових форматів, доступних у категоріях Числа, Відсотки, Валюта, Дата, Час, Науковий, Дроби і Логічний.

Розпізнане число виводиться у числовому форматі, типовому для комірок таблиці, а формат комірки встановлюється до розпізнаної категорії. Наприклад, якщо число розпізнано як дату, для категорії формату комірки встановлюється значення «Дата». Для комірки можна встановити певний числовий формат, наприклад, дата, введена як 8/3/2018 буде відображена як "четвер, 8 Березень, 2018", коли в діалоговому вікні "Формат чисел" для комірки встановлено формат "п’ятниця, 31 грудень, 1999".

Піктограма Примітка

Розпізнані Дата та Час перетворюються на внутрішні значення дати та часу. Відсоткові числа перетворюються внутрішньо на їхні числові значення. Логічні значення перетворюються внутрішньо на 0 або 1.


Коли введене значення не може бути розпізнане як число, категорія числа змінюється на Текст і введене залишається без змін.

Якщо прапорець Розпізнавання чисел не встановлено, числа зберігаються в текстовому форматі і автоматично вирівнюються за лівим краєм.

Розпізнавання числового ~формату

Якщо Розпізнавання числового формату не позначено, обробляється лише вхід у форматі, встановленому для комірки. Будь-який інший ввід отримує формат Текст.

Наприклад, якщо комірка містить значення дати і має формат комірки Дата, введене значення відсотка встановлює формат комірки Текст і введене відсоткове значення не розпізнається.

Якщо Розпізнавання числового формату позначено, вхідні числа встановлюють для комірки розпізнаний числовий формат.

Вирівнювання

Вказує, що числа завжди розташовані у комірці внизу праворуч. Якщо це поле не позначено, числа завжди вирівнюються в комірці вгорі ліворуч.

Піктограма Примітка

Поле Вирівнювання не впливає на пряме форматування. Якщо вміст комірки вирівнюється по центру, він залишається вирівняним по центру незалежно від того, є він текстом чи числом.


Керування з клавіатури

Переміщення комірок

Визначення типових параметрів для переміщення рядків і стовпців за допомогою клавіатури.

Рядок

Вказує значення, яке буде використано для переміщення рядка.

Стовпчик

Вказує значення, яке буде використано для переміщення стовпця.

Вставка

Вказує типові параметри для вставляння рядків і стовпців за допомогою клавіатури.

Рядок

Вказує типове значення для вставляння рядків.

Стовпчик

Вказує типове значення для вставляння стовпців.

Поведінка рядків/стовпців

Визначення відносного впливу рядків і стовпців на сусідні рядки або стовпці, а також на всю таблицю.

Моноширинний

Вказує, що зміни рядка або стовпця впливають лише на відповідну сусідню ділянку.

Фіксовані, пропорційні

Вказує, що зміни рядка чи стовпця впливають на всю таблицю.

Змінна

Вказує, що зміни рядка чи стовпця впливають на розмір таблиці.

Будь ласка, підтримайте нас!