Проксі

Проксі-сервер для доступу до Інтернету можна вказати вручну.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - Інтернет - Проксі.


warning

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно Параметри.


Налаштування

Визначення параметрів для проксі-сервера.

Проксі-сервер

Вибір типу визначення проксі-сервера.

Нічого

Доступ до Інтернету без проксі-сервера. Дозволяє налаштувати пряме підключення комп'ютера до інтернет-провайдера без використання проксі-сервера.

Вручну

Дозволяє вказати проксі-сервер вручну. Вкажіть проксі-сервери відповідно до служби доступу до Інтернету. Інформацію про проксі-сервери і порти можна отримати у системного адміністратора.

Піктограма Підказка

Введіть імена серверів без префікса протоколу. Наприклад, введіть www.example.com, а не http://www.example.com.


Системний

В системах Windows або UNIX з використанням Gnome цей параметр вказує LibreOffice використовувати системні параметри. Для ініціалізації цього параметра необхідно перезапустити LibreOffice.

Проксі HTTP

Введіть назву проксі-сервера для HTTP. У поле праворуч введіть номер порту.

Проксі HTTPS

Виберіть назву проксі-сервера для HTTPS. У поле праворуч введіть порт.

Проксі FTP

Введіть назву проксі-сервера для FTP. У поле праворуч введіть номер порту.

Без проксі для

Перелік через крапку з комою назв серверів, для яких не потрібно використовувати проксі-серверів. Це сервери локальної мережі і сервери, що використовуються, наприклад, для потокового відео й аудіо.

Крім того, в назвах вузлів і доменів можна використовувати узагальнювальні символи. Наприклад, введіть *.sun.com для звернення до всіх вузлів у домені sun.com без проксі.

Вкажіть порт для відповідного проксі-сервера. Найбільше значення для номера порту - 65535.

warning

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно Параметри.


Будь ласка, підтримайте нас!