Параметри друку

Завдання параметрів друку.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - LibreOffice - Друк.


Прискорений друк зі скороченими даними

Скоротити дані друку

Можна скоротити обсяг даних, що надсилаються на принтер. Скорочення даних для друку збільшує швидкість друку, оскільки зменшується розмір файлів для друку. Це спрощує друк на принтерах з невеликим обсягом пам'яті. Скорочення даних для друку може призвести до незначного зниження якості друку.

Параметри для

Вказує, чи застосовуються параметри друку для прямого друку чи друку до файлу.

Зменшити прозорість

Якщо встановлено цей прапорець, прозорі об'єкти будуть друкуватися так само, як звичайні непрозорі об'єкти, в залежності від стану двох наступних перемикачів.

Піктограма Примітка

Прозорі об'єкти не можуть виводитися прямо на принтер. Тому ділянки документа, в яких прозорі об'єкти повинні бути видимими, завжди повинні розраховуватися як растрові зображення і надсилатися на принтер. Залежно від розміру растрових зображень і роздільності принтера може утворитися великий обсяг даних.


Автоматично

Вказує, що прозорість друкується лише у тому випадку, якщо прозора ділянка становить менше чверті всієї сторінки.

Без прозорості

З цим параметром прозорість ніколи не друкується.

Скоротити растрові зображення

Вказує, що растрові зображення друкуються зі зниженою якістю. Роздільність можна тільки зменшити, не збільшити.

Висока/нормальна якість друку

Висока якість друку відповідає роздільності 300 точок на дюйм. Нормальна якість друку відповідає роздільності 200 тнд.

Роздільність

Визначає найвищу якість друку в точках на дюйм. Роздільність можна зменшити, але не збільшити.

Включити прозорі об'єкти

Якщо це поле позначено, зменшення якості друку для растрового зображення також стосується прозорих ділянок об'єктів.

Зменшити градієнт

Якщо це поле позначено, градієнти друкуються зі зниженою якістю.

Градієнтні смуги

Вказує найбільшу кількість градієнтних смуг для друку.

Проміжний колір

Вказує, що градієнти друкуються лише в одному проміжному кольорі.

Перетворити кольори на відтінки сірого

Вказує, що всі кольори друкуватимуться лише у відтінках сірого.

Попередження принтера

Визначає, які попередження з'являтимуться перед друком.

Розмір паперу

Позначте цей прапорець, якщо потрібний певний розмір паперу для друку поточного документа. Якщо розмір паперу, який використовується в документі, не забезпечується поточним принтером, ви отримаєте повідомлення про помилку.

Орієнтація паперу

Позначте цей прапорець, якщо потрібна певна орієнтація паперу для друку поточного документа. Якщо формат, який використовується поточним документом, недоступний у принтері, з'явиться повідомлення про помилку.

Прозорість

Позначте цей прапорець, якщо ви завжди хочете бути попереджені, якщо в документі містяться прозорі об'єкти. Під час друку такого документа з'явиться діалогове вікно, в якому можна вибрати, чи потрібно роздрукувати прозорість у цьому завданні друку.

Будь ласка, підтримайте нас!