Шрифти

Виконує заміну шрифту на вибраний шрифт. Заміна шрифту проводиться тільки при його виведенні на екран, або на екрані і при друці. Заміна шрифту не зачіпає збережені в документи налаштування шрифтів.

За потреби можна перевизначити типовий шрифт для заміни, який використовує операційна система, якщо виявляє в документі шрифт, відсутній в системі.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - LibreOffice - Шрифти.


Піктограма Примітка

Заміна шрифту також впливає на відображення шрифтів в інтерфейсі користувача LibreOffice.


warning

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно Параметри.


Застосувати таблицю замін

Вмикає параметри заміни шрифтів, визначені користувачем.

Таблиця замін

Список вихідних шрифтів і шрифтів для заміни. Встановіть прапорець у полі Завжди для заміщення шрифту, навіть якщо вихідний шрифт встановлено в системі. Встановіть прапорець у полі Тільки для екрана для заміщення тільки екранного шрифту та заборону заміщення друкованого шрифту.

Прапорець "Завжди"

Прапорець "Тільки для екрана"

Дія "Заміна"

відмічено

не відмічено

Заміна шрифтів виконується на екрані і при друці незалежно від того, встановлено шрифт у системі чи ні.

відмічено

відмічено

Заміна шрифтів виконується тільки на екрані, незалежно від того, встановлено шрифт у системі чи ні.

не відмічено

відмічено

Заміна тільки екранного шрифту, однак тільки в тому випадку, якщо він недоступний в системі.

не відмічено

не відмічено

Заміна екранного та друкованого шрифту, однак тільки в тому випадку, якщо він не доступний в системі.


Шрифт

Введіть або виберіть назву шрифту, який потрібно замінити.

Замінити на

Введіть або виберіть назву шрифту для заміни.

Застосувати

Застосовує заміну вибраного шрифту.

Піктограма

Застосувати

Видалити

Видаляє заміну вибраного шрифту.

Піктограма

Видалити

Параметри шрифтів для сирців HTML і Basic

Виберіть шрифт та розмір шрифту для виведення сирцевого коду HTML і Basic.

Шрифти

Виберіть шрифт для виведення сирцевого коду HTML і Basic. Виберіть Автоматично для автоматического определения подходящего шрифта.

Лише моноширинні шрифти

Встановіть цей прапорець для показу в списку Шрифти тільки моноширинних шрифтів.

Розмір

Виберіть розмір шрифту для відображення сирцевого коду HTML і Basic.

Будь ласка, підтримайте нас!