Загальні

Задавання загальних параметрів для LibreOffice.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - LibreOffice - Загальні.


Options General Dialog Image

Довідка

Визначає поведінку встановленої довідки.

Розширені підказки

Відображення короткого тексту довідки, коли курсор встановлено на піктограмі, команді меню або елементі керування діалогового вікна.

Стан документа

Друк встановлює стан «документ змінено»

Вказує, чи розглядається друк документа як зміна. Якщо цей прапорець встановлено, то при подальшому закритті цього документа буде подано запит на збереження змін. Дата друку вводиться у властивості цього документа як зміна.

Рік (дві цифри)

Визначає діапазон дат, в межах якого система розпізнає рік, заданий двома цифрами.

В LibreOffice рік задається чотирма цифрами, тому різниця між 1.1.99 і 1.1.01 складає два роки. Параметр Рік (дві цифри) дозволяє визначити роки, в яких дати, що складаються з двох цифр, додаються до 2000. Наприклад, якщо вказати значення 1930 або більш, запис "1.1.20" буде розпізнаватися як 1.1.2020, а не як 1.1.1920.

Help Improve LibreOffice

Зібрати дані про використання і надіслати звіт до Document Foundation

Надсилати дані про використання, щоб допомогти Document Foundation покращити зручність використання програмного забезпечення. Команда розробників програмного забезпечення зацікавлена ​​в інформації про схему використання LibreOffice. Ці дані допомагають поліпшити зручність використання програм шляхом визначення найбільш часто використовуваних послідовностей команд під час виконання повсякденних завдань, і, як наслідок, спроєктувати простий у використанні та більш продуктивний інтерфейс користувача. Дані про використання надсилаються анонімно та не містять вмісту документа, відстежуються лише команди.

Будь ласка, підтримайте нас!