Загальні

Задавання загальних параметрів для LibreOffice.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - LibreOffice - Загальні.


Діалогове вікно Параметри ▸ Загальне

Довідка

Визначає поведінку встановленої довідки.

Розширені підказки

Відображення короткого тексту довідки, коли курсор встановлено на піктограмі, команді меню або елементі керування діалогового вікна.

Стан документа

Друк встановлює стан «документ змінено»

Вказує, чи розглядається друк документа як зміна. Якщо цей прапорець встановлено, то при подальшому закритті цього документа буде подано запит на збереження змін. Дата друку вводиться у властивості цього документа як зміна.

Рік (дві цифри)

Визначає діапазон дат, в межах якого система розпізнає рік, заданий двома цифрами.

В LibreOffice рік задається чотирма цифрами, тому різниця між 1.1.99 і 1.1.01 складає два роки. Параметр Рік (дві цифри) дозволяє визначити роки, в яких дати, що складаються з двох цифр, додаються до 2000. Наприклад, якщо вказати значення 1930 або більш, запис "1.1.20" буде розпізнаватися як 1.1.2020, а не як 1.1.1920.

Help Improve LibreOffice

Send crash reports to The Document Foundation

Send crash reports to help developers improve the software’s reliability. Whenever LibreOffice crashes, you can opt to send reports containing certain debugging information, useful to help track down the cause of the bug and fix it eventually.

Будь ласка, підтримайте нас!