Зміна модулів

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - Параметри мови - Допоміжні засоби,
у списку Доступні мовні модулі виберіть один з мовних модулів та натисніть кнопку Змінити.


Параметри

Вказує мову і доступні для вибраного модуля підмодулі перевірки орфографії, розстановки переносів і тезаурусу. Можна упорядкувати підмодулі за пріоритетом.

  1. Виберіть мову у списку Мова.

  2. Позначте ті модулі, які повинні бути активними для цієї мови під заголовками "Перевірка орфографії", "Розстановка переносів" і "Тезаурус".

  3. Якщо для однієї області доступно кілька підмодулій, то підмодулі для перевірки правопису і тезаурусу обробляються в тій послідовності, в якій вони наведені у списку. Для зміни цієї послідовності можна використовувати кнопки Змістити вище і Змістити нижче.

  4. Для розстановки переносів можна активувати тільки один підмодуль.

Мова

Вказує мову для модуля.

Для всіх полів вибору мови LibreOffice застосовуються такі правила:

Якщо перевірка орфографії для даної мови активована, то перед цією мовою стоїть прапорець.

Пересунути вище

Збільшує пріоритет вибраного у списку модуля на один рівень.

Пересунути нижче

Зменшує пріоритет вибраного у списку модуля на один рівень.

Назад

Клацніть тут для скасування поточних змін у списку.

Будь ласка, підтримайте нас!