Лінгвістика

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

Щоб скористатися цією командою…

Choose - Languages and Locales - Writing Aids.


warning

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно Параметри.


Доступні мовні модулі

Містить установлені мовні модулі.

A language module can contain one, two or three submodules: Spelling, hyphenation and thesaurus. Each sub-module can be available in one or more languages. If you click in front of the name of the module, you activate all the available sub-modules simultaneously. If you remove a set mark, you deactivate all the available sub-modules simultaneously. If you wish to activate or deactivate individual sub-modules, click the Edit button to open the Edit Modules dialog.

note

У налаштуванні враховуються дві різні теки: одна тека, де користувач має повноваження на запис, і одна без повноважень на запис. Користувач може редагувати і видаляти лише власні словники, розташовані на шляху, доступному для запису. Інші словники доступні тільки для читання.


Змінити

Для зміни мовного модуля виберіть його та клацніть Змінити. З'явиться вікно Зміна модулів.

Словники користувача

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spelling and hyphenation.

Створити

Відкриває вікно Новий словник, в якому ви можете назвати новий визначений користувачем словник чи словник винятків, а також вказати мову.

Новий словник

У розділі Словник можна ввести назву для нового визначеного користувачем словника або словника винятків і вказати мову.

Назва

Вказує назву нова власного словника. Автотично додається розширення файлу "*.DIC".

Мова

Вибравши певну мову, ви можете обмежити використання власного словника. Якщо обрано Усі, то особливий словник буде використовуватися незалежно від поточної мови.

Винятки (-)

Задає список слів, яких хочете уникати у своїх документах. Можна в словнику, визначеному таким чином, зберегти список заборонених слів. Тоді при перевірці орфографії, ви отримаєте інформацію про те, що використовувані слова є неприйнятними і вам запропонують їх замінити.

Змінити

Відрикає вікно Зміна власного словника, в якому ви можете додавати слова до свого словника або змінювати наявні записи.

У діалоговому вікні Зміна користувацького словника можна додати у словник користувача нові терміни або змінити наявні записи. При зміні словника винятків у цьому діалоговому вікні надається додаткова можливість визначення винятку для слова. При перевірці правопису цей виняток додається в список пропонованих замін.

При зміні словника перевіряється статус файлу. Якщо цей файл захищений від запису, то його не можна змінити. Кнопки Створити і Видалити в цьому випадку неактивні.

Книга

Вказує книгу для редагування.

Список знехтуваних слів (Усі) містить всі слова, позначені при перевірці правопису кнопкою Пропустити. Цей список актуальний тільки для поточної перевірки.

note

Елемент IgnoreAllList не можна вибрати і не можна видалити. Можна видалити тільки включені в нього слова. Це відбувається автоматично при кожному закритті LibreOffice.


Мова

Призначає нову мову поточному власному словнику.

Слово

Можете додати нове слово до словника. У списку нижче ви бачите вміст обраного власного словника. Якщо ви вибираєте яке-небудь слово, то воно відображається в полі над списком. Якщо ввести слово, після чого поставити знак рівності, наприклад, "AutoComplete=", слово не буде ніколи автоматично перенесене і переноси ніколи не пропонуватимуться. Вибір "Auto=Complete" призведе до переносу в певному місці, де ви вставите знак =.

Ви можете використовувати блок [] замість знаку =, щоб визначити характер змін перед перервою переносів. Можливі форми змін: (1) Додаткові символи, наприклад tug[g]gumi результат правильної розстановки переносів “tugg- gummi” шведського слова "tuggummi". (2) Видалення символів, вказаних цифрою, наприклад, paral·[1]lel результат правильної розстановки переносів "paral - lel" каталонського слова "paral·lel", видаляє один знак перед точкою поділу. (3) Обидва видалені і додаткові символи, наприклад cafee[2é]tje результат правильної розстановки переносів "cafe - tje" голландського слова "cafeetje", видаляє два символи перед точкою поділу і додає один додатковий.

"Замінити на" або "Граматично як"

Це поле введення доступне, лише якщо ви редагуєте словник винятків або спеціальний словник, залежний від мови. У словниках винятків поле показує альтернативну пропозицію для поточного слова в текстовому полі "Слово". У залежних від мови спеціальних словниках поле містить відоме кореневе слово, як модель афіксації нового слова або його використання в складних словах. Наприклад, у словнику німецького словника нове слово "Litschi" (лічі) з модельним словом "Gummi" (гумка) приведе до розпізнавання "Litschis" (множина від лічі), "Litschibaum" (дерево лічі), "Litschifrucht" (фрукт лічі) тощо.

Створити

Додає слово із поля Слово у користувацький словник. Слово в полі Замінити на додається також у разі роботи зі словником винятків.

Параметри

Визначення параметрів перевірки орфографії та розставлення переносів.

Змінити

Якщо ви хочете змінити значення, то виберіть запис, а тоді клацніть Змінити. Ви побачите вікно для введення нового значення.

Перевіряти слова написані великими літерами

Вказує, що при перевірці орфографії перевіряються слова, набрані великими літерами.

Перевіряти слова з цифрами.

Вказує, що при перевірці орфографії перевіряються слова, які містять поряд з буквами цифри.

Перевіряти спеціальні області

Визначає обов'язковість перевірки спеціальних областей, наприклад, текстів в малюнках, при перевірці правопису.

Автоматично перевіряти орфографію

Автоматична перевірка орфографії при введенні тексту і підкреслення слів з помилками.

Помилки введення з клавіатури підкреслюються в документі червоною рискою. Якщо навести курсор на зазначене так слово, можна відкрити контекстне меню зі списком пропонованих виправлень. Виберіть виправлення і замініть слово. У разі повторення такої ж помилки при редагуванні цього документа вона виправляється автоматично.

Щоб помістити пару слів в таблицю автозаміни, відкрийте контекстне меню автозаміни та виберіть Автозаміна. Виберіть потрібне слово в підменю. Слово замінюється і одночасно дана пара слів поміщається в таблицю замін.

Мінімальна довжина слова для переносу

Вказує мінімальну кількість символів, необхідну для автоматичного переносу.

Символи перед розривом рядка

Задає мінімальну кількість символів переношуваного слова, які обов'язково повинні залишатися в кінці рядка.

Символи після розриву рядка

Задає мінімальну кількість символів переношуваного слова, які обов'язково повинні опинитися в наступному рядку.

Автоматична розстановка переносів

Вказує, що не буде запропоновано переноси вручну. Якщо цей прапорець не встановлений, то коли слово не розпізнається, виводиться діалогове вікно для розстановки переносів.

Перенос у спеціальних областях

Вказує, що розстановка переносів також застосовується у виносках, верхніх і нижніх колонтитулах.

warning

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно Параметри.


Будь ласка, підтримайте нас!