Загальні

У розділі Загальні можна вибрати типові параметри для збереження документів і типові формати файлів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - Завантаження/збереження - Загальні.


Діалогове вікно Параметри ▸ Збереження

warning

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно Параметри.


Завантаження

Завантажувати параметри користувача разом з документом

Завантаження разом із документом збережених у ньому користувацьких параметрів.

Якщо прапорець Завантажувати параметри користувача разом з документом знято, то все ж таки будуть застосовані такі користувацькі параметри:

Перелічені далі параметри завжди завантажуються разом з документом, незалежно від того, встановлений чи ні цей прапорець:

Завантажувати параметри принтера разом з документом

Якщо увімкнено, разом з документом завантажуються параметри принтера. Це може спричинити друк на віддаленому принтері, якщо не змінити його вручну в діалоговому вікні Друк. Якщо вимкнено, для друку документа буде використано типовий принтер. Поточні параметри принтера зберігаються разом з документом в обох випадках.

Load view position with the document even if it was saved by a different user

Loads the view position settings saved in a document with the document even if it was saved by a different user.

If Load view position with the document even if it was saved by a different user is not selected, the view position will only be loaded with a document if the author metadata in the document matches the first and last name in - LibreOffice - User Data. Note that the author will only be saved with a document if the setting Apply user data in File - Properties - General is enabled.

Зберегти

Автоматичне збереження документів

Автозбереження кожні

Specifies that LibreOffice saves the information needed to restore all modified documents in case of a crash.

хв.

Specifies the time interval in minutes before AutoRecovery information is saved for a document.

note

A timer starts for a document when it is first modified. AutoRecovery information is saved after the specified time (while LibreOffice is idle). The timer then restarts with the next modification in the document.


Автоматично зберігати документ теж

Specifies that LibreOffice saves all modified documents when saving AutoRecovery information. Uses the time interval specified in Minutes.

Редагувати властивості документа перед збереженням

Вказує, що діалогове вікно Властивості буде з'являтися при кожному виборі команди Зберегти як.

Завжди створювати резервну копію

При кожному збереженні документа його попередня версія буде зберігатися як резервна копія. При кожному створенні LibreOffice резервної копії попередня резервна копія замінюється. Резервна копія має розширення .BAK.

Щоб змінити розташування резервної копії, виберіть команду - LibreOffice - Шляхи і введіть новий шлях для файлу резервної копії.

Place backup in same folder as document

Backup copy is saved to the same folder as the document. If the backup copy cannot be saved in the same folder for some reason, then LibreOffice tries to save the copy in the Backups folder specified in Paths.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

Відносна адреса завжди починається з теки, в якій знаходиться поточний документ. Абсолютна ж адреса завжди починається з корневої теки. В таблиці показано відмінність синтаксису відносного й абсолютного посилань:

Приклади

Файлова система

Інтернет

відносне

../images/img.jpg

../images/img.jpg

абсолютне

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Спливна підказка завжди показує абсолютний шлях. Однак, якщо документ збережено в HTML-форматі, LibreOffice вводить відносний шлях, якщо встановлено відповідний прапорець.


Позначте цю галочку для відносного збереження URL у файловій системі.

Зберігати адреси відносно Інтернету

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Типовий формат файлу і параметри ODF

Версія формату ODF

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Поточна версія LibreOffice може відкривати документи форматів ODF 1.0/1.1, 1.2 та 1.3.

Під час збереження документа можна вибрати, чи зберігати документ у форматах ODF 1.3, ODF 1.3 Розширений, ODF 1.2, ODF 1.2 Розширений, ODF 1.2 Розширений (режим сумісності) або у попередньому форматі ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Тип документа

Визначає тип документа, для якого необхідно встановити усталений формат файлу.

Завжди зберігати як

Вказує, що документи обраного зліва типу завжди повинні зберігатися як файли цього типу. Можна вибрати інший тип файла для поточного документа в діалоговому вікні Зберегти як.

Попереджати при збереженні у форматі відмінному від ODF або типовому форматі.

Можна отримувати попереджувальне повідомлення при збереженні документа у форматі, відмінному від формату OpenDocument або форматі, не зазначеному як усталений на сторінці Завантаження/Збереження - Загальні у діалоговому вікні "Параметри".

Виберіть формат файлу, який буде використовуватися усталено при збереженні документів різних типів. Якщо необхідно постійно обмінюватися файлами з іншими користувачами, які використовують, наприклад, Microsoft Office, можна вказати в якості усталених форматів для LibreOffice формати Microsoft Office.

warning

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно Параметри.


Будь ласка, підтримайте нас!