Загальні

У розділі Загальні можна вибрати типові параметри для збереження документів і типові формати файлів.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть - Завантаження/збереження - Загальні.


Options Save Dialog Image

warning

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно Параметри.


Завантаження

Завантажувати параметри користувача разом з документом

Завантаження разом із документом збережених у ньому користувацьких параметрів.

Якщо прапорець Завантажувати параметри користувача разом з документом знято, то все ж таки будуть застосовані такі користувацькі параметри:

Перелічені далі параметри завжди завантажуються разом з документом, незалежно від того, встановлений чи ні цей прапорець:

Завантажувати параметри принтера разом з документом

Якщо увімкнено, разом з документом завантажуються параметри принтера. Це може спричинити друк на віддаленому принтері, якщо не змінити його вручну в діалоговому вікні Друк. Якщо вимкнено, для друку документа буде використано типовий принтер. Поточні параметри принтера зберігаються разом з документом в обох випадках.

Зберегти

Автоматичне збереження документів

Редагувати властивості документа перед збереженням

Вказує, що діалогове вікно Властивості буде з'являтися при кожному виборі команди Зберегти як.

Завжди створювати резервну копію

При кожному збереженні документа його попередня версія буде зберігатися як резервна копія. При кожному створенні LibreOffice резервної копії попередня резервна копія замінюється. Резервна копія має розширення .BAK.

Щоб змінити розташування резервної копії, виберіть команду - LibreOffice - Шляхи і введіть новий шлях для файлу резервної копії.

Автозбереження кожні

Вказує, що LibreOffice зберігає інформацію, необхідну для відновлення всіх відкритих документів на випадок збою. Можна задати періодичність збереження.

хв.

Задає проміжок часу в хвилинах для функції автоматичного відновлення.

Автоматично зберігати документ теж

Вказує, що LibreOffice, записуючи даніі автоматичного відновлення, зберігає також всі відкриті документи. Використовується той самий проміжок часу, що й для автовідновлення.

Зберігати адреси відносно файлової системи

Цей параметр дозволяє вибрати типове значення для відносної адресації URL-адрес у файловій системі та в Інтернеті. Відносна адресація можлива тільки в тому випадку, коли джерельний документ і документ, на який вказує посилання, знаходяться на одному диску.

Відносна адреса завжди починається з теки, в якій знаходиться поточний документ. Абсолютна ж адреса завжди починається з корневої теки. В таблиці показано відмінність синтаксису відносного й абсолютного посилань:

Приклади

Файлова система

Інтернет

відносне

../images/img.jpg

../images/img.jpg

абсолютне

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Спливна підказка завжди показує абсолютний шлях. Однак, якщо документ збережено в HTML-форматі, LibreOffice вводить відносний шлях, якщо встановлено відповідний прапорець.


Встановіть цей прапорець для збереження відносних URL-адрес у файловій системі.

Зберігати адреси відносно Інтернету

Встановіть цей прапорець для збереження відносних Інтернет-URL-адрес.

Типовий формат файлу і параметри ODF

Версія формату ODF

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Попереджати при збереженні у форматі відмінному від ODF або типовому форматі.

Можна отримувати попереджувальне повідомлення при збереженні документа у форматі, відмінному від формату OpenDocument або форматі, не зазначеному як усталений на сторінці Завантаження/Збереження - Загальні у діалоговому вікні "Параметри".

Виберіть формат файлу, який буде використовуватися усталено при збереженні документів різних типів. Якщо необхідно постійно обмінюватися файлами з іншими користувачами, які використовують, наприклад, Microsoft Office, можна вказати в якості усталених форматів для LibreOffice формати Microsoft Office.

Тип документа

Визначає тип документа, для якого необхідно встановити усталений формат файлу.

Завжди зберігати як

Вказує, що документи обраного зліва типу завжди повинні зберігатися як файли цього типу. Можна вибрати інший тип файла для поточного документа в діалоговому вікні Зберегти як.

warning

Деякі параметри не можна скинути після редагування. Або скасуйте зміни вручну, або натисніть Скасувати і знову відкрийте діалогове вікно Параметри.


Будь ласка, підтримайте нас!