Панель таблиці

Панель Таблиця містить функції, потрібні для роботи із таблицями. Вона з'являється, коли ви переміщуєте курсор у таблицю.

Таблиця

Вставка нової таблиці в поточний слайд або сторінку.

Піктограма

Таблиця

Стиль лінії

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Піктограма

Line Style

Колір рамки

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Піктограма

Line Color (of the border)

Обрамлення

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Піктограма

Поля

Стиль / заповнення області

Виберіть тип заливки, який слід застосувати до вибраного мальованого об'єкта.

Об'єднати комірки

Об'єднання вмісту вибраних комірок таблиці в одній комірці.

піктограма

Об'єднати комірки

Розділити комірки

Розділити комірку або групу комірок горизонтально або вертикально на введене число комірок.

Піктограма

Розбити комірки

Оптимальний розмір

Opens a toolbar that contains functions for optimizing the rows and columns in a table.

Піктограма

Optimize Size

Зверху

Вирівнювання вмісту комірки за верхнім краєм комірки.

Центрувати (по вертикалі)

Перевіряє документ чи поточне виділення на наявність орфографічних помилок.

Низ

Вирівнює вміст комірки за нижнім краєм комірки.

Вставити рядки

Вставляє в таблицю рядок нижче курсору. Можна вставити кілька рядків, відкривши діалогове вікно (виберіть команду Таблиця - Вставити - Рядки), або виділивши кілька рядків, перш ніж клацати піктограму. При використанні другого методу вставлені рядки мають таку ж висоту, як початково виділені.

Іконка

Вставити рядок

Вставити стовпчик

Вставляє в таблицю стовпчик праворуч від позиції курсора. Можна вставити декілька стовпчиків, відкривши відповідне діалогове вікно (виберіть команду Таблиця - Вставити - Стовпчики), або виділивши декілька стовпчиків, перш ніж натискати піктограму. При використанні другого методу вставлені стовпчик мають таку ж відносну ширину, як початково виділені.

Іконка

Вставити стовпчик

Видалити рядок

Видалити вибрані рядки з таблиці.

Піктограма

Видалити рядок

Видалити стовпчик

Видалити вибрані стовпчики з таблиці.

Піктограма

Видалити стовпчик

Дизайн таблиці

Відкриває дизайн таблиці. Подвійне клацання на перегляді для форматування таблиці.

Піктограма

Дизайн таблиці

Властивості таблиці

Задає властивості вибраної таблиці, наприклад, шрифти, ефекти шрифту, межі і тло.

Будь ласка, підтримайте нас!