Shortcuts (LibreOffice Accessibility)

You can control LibreOffice without using a mouse device, using only the keyboard.

On each module's main help page (for example, the LibreOffice Writer or LibreOffice Calc main help page) there is a link to access the keyboard shortcuts' help for that module.

In addition, under the keyword "Accessibility" you find step-by-step instructions about how to control the selected module without a mouse device.

Піктограма Примітка

Деякі сполучення клавіш може використовуватися стільничне середовище. Клавіші, призначені для стільничного середовища, не доступні для LibreOffice. Спробуйте призначити інші клавіші для LibreOffice за допомогою меню Засоби - Налаштувати - Клавіатура або для стільничного середовища.


Working with the LibreOffice user interface without mouse

Activating menu bar, toolbars, windows, and document

Repeatedly pressing F6 switches the focus and circles through the following objects:

Press Shift+F6 to switch through objects in the opposite direction.

Press +F6 to switch to the document.

Press F10 to switch to the menu bar and back.

Escape closes an open submenu, a toolbar, or the current free window.

Calling a menu command

Press or F6 or F10 to select the first menu (the File menu). With right arrow, the next menu to the right is selected; with left arrow, the previous menu.

Arrow down opens a selected menu. Any additional arrow down and up arrow move the selection through the menu commands. With right arrow you open any existing submenus.

Press Enter to execute the selected menu command.

Виконання команд, поданих значками

Натисніть кілька разів клавішу F6 до виділення першого значка на панелі інструментів. Для вибору значків на горизонтальній панелі інструментів використовуйте клавіш зі стрілками вправо і вліво. Відповідно, для вибору значків на вертикальній панелі інструментів використовуйте клавіші зі стрілками вгору та вниз. Клавіша Home виділяє перший значок панелі інструментів, а клавіша End - останній значок.

Для запуску вибраного значка натисніть Enter. Якщо вибраний значок зазвичай вимагає подальших дій мишею, наприклад, вставки прямокутника, натискання клавіші Enter буде недостатньо: в такому разі натисніть +Enter .

If a toolbar is longer than can be displayed on screen, it shows an icon at the right or lower edge. Select the toolbar and press PageUp or PageDown to display the remaining icons.

Special hints for toolbars

Press the down arrow or right arrow to open the selected toolbar. This is equivalent to a mouse click. In the toolbar use the right arrow and left arrow keys. The Home and End keys select the first and last icon in the toolbar, respectively.

Close the toolbar with Esc. It is not possible to move the toolbar without a mouse.

Selection from a combo box

Combo box

Select the combo box. Press Enter.

Use the down arrow or Page Down key to scroll down the combo box entries, or the up arrow or Page Up key to scroll upwards. The Home key takes you to the first entry and the End key takes you to the last entry.

Press Enter to execute the selected entry.

Selection in Tables

In several windows, dialogs, and in the table control field, there are tables to select data, for instance, in the right part of the Data Source View. The following keys are used for selections in these tables:

Size and Position of Windows and Dialogs

 1. First press +spacebar.

  A system menu opens with menu commands like Move, Resize and Close.

 2. Choose a command (down arrow, then Enter).

 3. Now you can use the arrow keys to move or resize the dialog or window.

 4. Press Enter to accept the change. Press Escape to cancel the changes.

Прикріплення та відкріплення вікон і панелей інструментів

 1. Press F6 until the window or toolbar is selected.

 2. Press +Shift+F10.

Selecting objects

Press Shift+F4 to select the first object in the current document. When an object is selected, press Tab to select the next object, or press Esc to go back to the text.

Edit Objects

A selected OLE object can be activated with the Enter key.

Edit Position and Size of Objects

Edit the Anchors of Objects

You can move the anchor of an object with the arrow keys. First enter the handle edit mode and select the anchor. Depending on the type of anchor, you can then move the anchor in different directions.

 1. Select the object.

 2. Enter the handle edit mode with +Tab.

 3. The upper left handle starts blinking. Press +Tab several times, until no handle blinks. This signals that now the anchor of the object is activated.

 4. Use the arrow keys to move the anchor. The object follows the anchor as appropriate.

You can change the anchor of the selected object for example in the object's context menu.

Керування розділовими лініями

Документи модулів LibreOffice Calc, LibreOffice Draw і LibreOffice Impress можна розділити по вертикалі або горизонталі на окремі подання. У кожному поданні можуть бути показані різні частини документа. За допомогою миші можна перетягнути розділову лінію зі смуги прокрутки в документ.

Керування поданням джерела даних

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: перемикання між документом і панелями інструментів.

+ (клавіша "плюс"): розгортання вибраного запису в навігаторі джерел даних.

- (клавіша "мінус"): згортання вибраного запису в навігаторі джерел даних.

+Shift+E: перемикання між навігатором і таблицею джерела даних.

Сполучення клавіш у вікні конструктора запитів

F6: перемикання між панеллю об'єкта, табличним поданням і областю вибору.

+Up arrow or +Down arrow: moves the border between table view and selection area up or down.

Keys in the Table View (upper area of the query design) and in the Relations window

+Arrow key: moves the selected table in the direction of the arrow.

+Shift+Arrow key: resizes the selected table in the table view.

Del: removes the selected table or connection from the table view.

Tab: switches between tables and connections in the table view.

Enter: when a connection is selected, the Enter key opens the Properties dialog of the connection.

Enter: when a table is selected, the Enter key enters the first data field from the list box into the selection area.

Keys in the Selection Area (bottom area of the query design)

+Left Arrow or Right Arrow: moves the selected column to the left or to the right.

Keys in the Table Design Window

F6: switches between toolbar, column view, and properties area.

Controlling the ImageMap Editor

Controlling the Help

Press Shift+F1 to display the Extended Tips for the currently selected command, icon or control.

Переміщення по головних сторінках довідки

Керування діалоговим вікном імпорту текстів (імпорт CSV-файлів)

Лінійка

Попередній перегляд

Controlling the Insert - Special Character Dialog

Будь ласка, підтримайте нас!