Робота із таблицями

Data is stored in tables. As an example, your system address book that you use for your email addresses is a table of the address book database. Each address is a data record, presented as a row in that table. The data records consist of data fields, for example the first and the last name fields and the email field.

Створення нової таблиці за допомогою майстра таблиць

In LibreOffice you can create a new table using the Table Wizard:

  1. Відкрийте файл бази даних, в якій необхідно створити нову таблицю.

  2. У лівій області вікна бази даних клацніть піктограму Таблиці.

  3. Клацніть Використовувати майстер для створення таблиці.

Створення нової таблиці за допомогою конструктора

  1. Відкрийте файл бази даних, в якій необхідно створити нову таблицю.

  2. У лівій області вікна бази даних клацніть піктограму Таблиці.

  3. Виберіть Створити таблицю в конструкторі.

Буде відкрито вікно Конструктор таблиць.

Створення нового подання таблиці

Деякі типи баз даних підтримують представлення таблиць. Представлення таблиці - це запит, який зберігається з базою даних. Для більшості операцій баз даних представлення можна використовувати так само, як і таблицю.

  1. Відкрийте файл бази даних, в якому необхідно створити нове педставлення таблиці.

  2. У лівій області вікна бази даних клацніть піктограму Таблиці.

  3. Натисніть кнопку Створити представлення таблиці.

You see the View Design window, which is almost the same as the Query Design window.

Будь ласка, підтримайте нас!