Реєстрація адресної книги

У LibreOffice можна реєструвати різні джерела даних. Після цього вміст полів даних стає доступним для використання в різних полях і елементах керування. Адресна книга системи є таким джерелом даних.

Шаблони і майстри LibreOffice використовують поля для вставки вмісту адресної книги. При їхній активації основні поля в шаблонах автоматично замінюються полями з джерела даних адресної книги.

Щоб ця заміна могла відбутися, потрібно вказати в LibreOffice, яку адресну книгу слід використовувати. Діалогове вікно, яке запитує ці відомості, з'являється автоматично при першій активації шаблону, наприклад, ділового листа. Можна також викликати діалогове вікно, виконавши наведені нижче кроки.

Піктограма Примітка

Дані адресної книги в базі LibreOffice доступні тільки для читання. Додавати, редагувати або видаляти адресні дані в базі неможливо.


Майстри джерел даних адрес

Для виклику майстра Джерело даних адрес виберіть пункт меню Файл - Майстер - Джерело даних адрес.

Реєстрація існуючої адресної книги вручну

  1. Виберіть Засоби - Джерело адресної книги. Появляється вікно Шаблони: призначення адресної книги.

  2. У полі зі списком Джерело даних виберіть адресну книгу системи або джерело даних, який потрібно використовувати в якості адресної книги.

  3. Якщо адресна книга системи ще не зареєстрована у LibreOffice в якості джерела даних, то натисніть кнопку Джерело даних адрес.... З'явиться діалогове вікно Майстер джерел даних для адресних книг, в якому можна зареєструвати власну адресну книгу в якості нового джерела даних для LibreOffice.

  4. У полі зі списком Таблиця виберіть таблицю бази даних, яку потрібно використовувати в якості адресної книги.

  5. У області Призначення полів установіть відповідність між полями для імені, компанії, відділу і т. д. і іменами полів, які фактично використовуються в адресній книзі.

  6. Після завершення закрийте діалогове вікно, натиснувши кнопку Гаразд.

Тепер джерело даних зареєстроване в LibreOffice як адресна книга. Якщо тепер відкрити шаблон з категорії Ділове листування, то LibreOffice зможе автоматично вставити потрібні поля у форму листа.

Будь ласка, підтримайте нас!