Копіювання мальованих об'єктів в інші документи

У LibreOffice можна копіювати мальовані об'єкти між текстовими документами, електронними таблицями і презентаціями.

  1. Виділіть один або кілька мальованих об'єктів.

  2. Копіюйте об'єкт малювання в буфер обміну, наприклад, за допомогою комбінації клавіш +C.

  3. Перейдіть до іншого документа, встановіть курсор там, куди необхідно вставити графічний об'єкт.

  4. Вставляйте об'єкт малювання, наприклад, за допомогою комбінації клавіш +V.

Вставлення у текстовий документ

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

Вставлення у електронну таблицю

Вставлений мальований об'єкт прив'язується до поточної комірки. Можна змінити цю прив'язку між коміркою і сторінкою, виділити об'єкт і клацнути піктограму Змінити прив'язку Піктограма.

Будь ласка, підтримайте нас!