Перегляд

The View menu of a database window.

Об'єкти бази даних

Відкриває підменю.

Форми

Вибирає контейнер форм та показує всі форми в докладному поданні.

Звіти

Вибирає контейнер звітів та показує всі звіти в докладному поданні.

Запити

Вибирає контейнер запитів та показує всі запити в докладному поданні.

Таблиці

Вибирає контейнер таблиць та показує все таблиці в докладному поданні.

Сортування

Відкриває підменю.

За зростанням

Сортує записи у докладному поданні в порядку зростання.

За спаданням

Сортує записи у докладному поданні в порядку убування.

Попередній перегляд

Відкриває підменю.

Нічого

Вимикає попередній перегляд у вікні бази даних.

Інформація про документ

У вікні попереднього перегляду виводиться інформація про документ форми або звіту.

Документ

У вікні попереднього перегляду виводиться документ форми або звіту.

Оновити таблиці

Оновлює таблиці.

Будь ласка, підтримайте нас!