MariaDB and MySQL Connection

Specifies the options for MariaDB and MySQL databases.

Direct Connection for MariaDB and MySQL databases

Database name

Enter the name of the MariaDB or MySQL database. Ask your database administrator for the correct name.

Server URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the MariaDB or MySQL database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Port number

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address. The default port number for MySQL or MariaDB databases is 3306.

З'єднання з використанням ODBC (Open Database Connectivity - відкритий зв'язок з базами даних)

Підключення до наявного джерела даних ODBC, встановленого на системному рівні.

З'єднання з використанням JDBC (Java Database Connectivity - з'єднання з базами даних на Java)

Підключення до наявного джерела даних JDBC, встановленого на системному рівні.

Наступна сторінка помічника залежить від вашого вибору ODBC або JDBC:

Підключення до ODBC

Підключення до JDBC

Автентифікація

Помічник баз даних

Будь ласка, підтримайте нас!