З'єднання з LDAP

Визначає налаштування для імпортування бази даних з використанням LDAP (Lightweight Directory Access Protocol - полегшений протокол доступу до каталогу). Ця сторінка доступна тільки, якщо ви зареєстрували LDAP сервер у якості адреси бази даних.

URL сервера

Введіть ім'я LDAP сервера, використовуючи формат "ldap.server.com".

Базова DN

Введіть початкову точку пошуку бази даних LDAP, наприклад, "dc=com".

Номер порту

Введіть порт LDAP сервера, зазвичай 389.

Використовувати захищене з'єднання (SSL)

Створює захищені з'єднання з LDAP сервером через Прошарок Захищених Сокетів (SSL - Secure Sockets Layer). За замовчуванням, SSL з'єднання використовує порт 636. Звичайне підключення використовує порт 389.

Будь ласка, підтримайте нас!