З’єднання з JDBC

Визначає параметри доступу до бази даних JDBC.

Приклади використання JDBC

Ви можете використовувати клас JDBC драйвера для підключення до бази даних JDBC із LibreOffice. Клас драйвера надається виробником бази даних. Двома прикладами баз даних JDBC є Oracle та MySQL.

Піктограма Примітка

The driver classes must be added to LibreOffice in - LibreOffice - Advanced.


База даних Oracle

Ви можете використовувати JDBC драйвер для доступу до бази даних Oracle з Solaris або Linux. Щоб отримати доступ до бази даних з Windows, вам знадобиться ODBC драйвер.

У поле URL джерела даних введіть адресу сервера бази даних Oracle. Синтаксис URL залежить від типу бази даних. Для отримання додаткової інформації зверніться до документації, що постачається разом із драйвером JDBC.

Синтаксис URL-адреси для бази даних Oracle виглядає наступним чином:

oracle:thin:@hostname:port:database_name

База даних MySQL

Драйвер для бази даних MySQL доступний на веб-сайті MySQL.

Синтаксис для бази даних MySQL виглядає наступним чином:

mysql://hostname:port/database_name

URL джерела даних

Enter the URL for the database. For example, for the MySQL JDBC driver, enter "mysql://<Servername>/<name of the database>". For more information on the JDBC driver, consult the documentation that came with the driver.

Клас Драйвера JDBC

Введіть назву JDBC драйвера.

Піктограма Попередження

Before you can use a JDBC driver, you need to add its class path. Choose - LibreOffice - Advanced, and click the Class Path button. After you add the path information, restart LibreOffice.


Перевірити клас

Перевіряє з'єднання з поточними налаштуваннями.

Автентифікація

Помічник баз даних

Будь ласка, підтримайте нас!