Додаткові параметри

Визначає додаткові параметри для джерела даних.

Щоб скористатися цією командою…

У вікні бази даних виберіть Зміни - База даних - Властивості, та клацніть вкладку Додаткові параметри


Наявність наступних елементів керування залежить від типу бази даних:

Назва вузла

Введіть назву вузла сервера, який містить базу даних, наприклад, ldap.server.com.

Номер порту

Введіть номер порту для сервера, на якому розміщена база даних.

Клас JDBC-драйвера для MySQL

Введіть ім'я драйвера JDBC для бази даних MySQL.

Кодування

Оберіть набір символів, який ви хочете використовувати для перегляду бази даних у LibreOffice. Цей параметр не впливає на базу даних. Щоб використовувати кодування символів за замовчуванням для вашої операційної системи, оберіть "Системний".

Піктограма Примітка

Текстові та dBASE бази даних можуть використовувати тільки ті кодування, де довжина символу фіксована, тобто всі символи кодуються однаковою кількістю байтів.


Клас драйвера Oracle JDBC

Введіть ім'я драйвера JDBC для бази даних Oracle.

Параметри драйвера

Вкажіть додаткові параметри драйвера.

Використовувати каталог для файлових баз даних

Використовувати каталог у якості поточного джерела даних. Ця опція корисна, коли джерелом даних ODBC є сервер бази даних. Не обирайте цю опцію, якщо джерелом даних ODBC є драйвер dBASE.

Базова DN

Введіть початкову точку пошуку бази даних LDAP, наприклад, dc=com.

Макс. число записів

Введіть максимальну кількість записів, яку ви хочете завантажувати при доступі до LDAP сервера.

Показати неактивні записи

Показує всі записи у файлі, зокрема й ті, які позначені як видалені. Якщо цей прапорець встановлений, ви не можете видаляти записи.

Піктограма Примітка

У форматі dBASE видалені записи залишаються у файлі.


Піктограма Підказка

Щоб переглянути зміни, внесені в базу даних, закрийте з'єднання з базою даних, а потім знову під'єднайтеся до неї.


Індекси

Відкриває діалогове вікно Індекси, у якому ви можете організувати індекси таблиць в поточній базі даних dBASE.

Текст містить заголовки

Встановіть цей прапорець, якщо перший рядок текстового файлу містить назви полів.

Розділювач полів

Введіть або оберіть символ, що відокремлює поля даних у текстовому файлі.

Розділювач тексту

Введіть або оберіть символ, що ідентифікує текстове поле у текстовому файлі. Ви не можете використовувати той самий символ, що використовується у якості роздільника полів.

Розділювач дробової частини

Введіть або оберіть символ, що використовується у якості десяткового роздільника в текстовому файлі, наприклад, крапка (0.5) або кома (0,5).

Розділювач тисяч

Введіть або оберіть символ, який використовується як роздільник тисяч у текстовому файлі, наприклад, кому (1,000), або крапку (1.000).

Розширення файлу

Оберіть формат для текстового файлу. Розширення, що ви обираєте впливає на деякі параметри за замовчуванням у цьому діалоговому вікні.

Будь ласка, підтримайте нас!