Згенеровані значення

Визначає параметри для автоматично створюваних значень нових записів бази даних.

Наявність наступних елементів керування залежить від типу бази даних:

Отримати згенеровані значення

Увімкнення у LibreOffice підтримки автоінкрементних полів даних для поточного ODBC або JDBC джерела даних. Встановіть цей прапорець, якщо база даних не підтримує функцію автоматичного інкременту на рівні SDBCX. Загалом, автоматичний інкремент обирається для поля первинного ключа.

Інструкція автоприросту

Введіть команду специфікатор SQL, котра визначає для джерела даних автоматичне прирощення значення визначеного цілочисельного поля даних. Наприклад, наступна інструкція MySQL використовує оператор AUTO_INCREMENT для збільшення поля "id" кожен раз, коли інструкція створює поле даних:

CREATE TABLE "таблиця1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Для цього прикладу ви повинні ввести AUTO_INCREMENT у поле Інструкція автоприросту.

Запит згенерованих значень

Введіть інструкцію SQL, яка повертає останнє автоінкрементне значення для поля даних первинного ключа. Наприклад:

SELECT LAST_INSERT_D();

Будь ласка, підтримайте нас!