Спеціальні установки

Визначає спосіб роботи з даними у базі даних.

Щоб скористатися цією командою…

У вікні бази даних виберіть Зміни - База даних - Розширені параметри


Наявність наступних елементів керування залежить від типу бази даних:

Використовувати стандарт SQL92

Дозволяє використовувати тільки символи, що відповідають стандарту іменування SQL92, у назві джерела даних. Всі інші символи відкидаються. Кожна назва має починатися з літери у нижньому регістрі, великої літери або символу підкреслення ( _ ). Решта символів можуть бути буквами ASCII, цифрами та символами підкреслення.

Використовувати ключове слово AS перед псевдонімом таблиці

Деякі бази даних використовують ключове слово "AS" між назвою та її псевдонімом, в той час як інші бази даних використовують пробіл. Встановіть цей прапорець, для вставки AS перед псевдонімом.

Завершувати рядки CR + LF

Оберіть, щоб використовувати кодову пару CR + LF для завершення кожного рядка тексту (бажано для операційних систем DOS та Windows).

Додати псевдонім таблиці в оператори SELECT

Додає псевдонім до назви таблиці в операторах SELECT.

Використовувати синтаксис зовнішнього об'єднання '{OJ }'

Використовуйте екрановані послідовності для зовнішніх об'єднань. Синтаксис цієї екранованої послідовності виглядає так {oj зовнішнє об'єднання}

Приклад:

select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Ігнорувати привілеї з драйвера бази даних

Ігнорує права доступу, що надаються драйвером бази даних.

Замінити іменовані параметри на ?

Замінює іменовані параметри в джерелі даних на знак питання (?).

Показувати стовпчики версії (коли це доступно)

Деякі бази даних призначають полям номера версій для відстеження змін записів. Номер версії поля збільшується на одиницю кожного разу, коли вміст поля змінюється. Виводить внутрішній номер версії запису в таблиці бази даних.

Використовувати назву каталогу у виразі SELECT

Використовувати каталог у якості поточного джерела даних. Ця опція корисна, коли джерелом даних ODBC є сервер бази даних. Не обирайте цю опцію, якщо джерелом даних ODBC є драйвер dBASE.

Використовувати назву схеми у виразі SELECT

Дає вам змогу використовувати назву схеми в операторах SELECT.

Створити індекс з умовою ASC або DESC

Створює індекс з операторами ASC або DESC.

Порівняння булевих значень

Оберіть тип порівняння логічних значень, який ви бажаєте використовувати.

Форма перевіряє необхідні поля

Якщо ви при воді нового запису або оновленні запису що вже існує залишаєте на формі пусте поле, яке прив'язане до стовпця бази даних, який вимагає обов'язкового вводу даних, ви побачите повідомлення з проханням заповнити порожнє поле.

Якщо прапорець не встановлено, то форми у поточній базі даних не будуть перевірятись на заповнення обов'язкових полів.

Прапорець доступний для всіх типів джерел даних, котрі підтримують доступ на запис до їхніх даних. Прапорець недоступний для електронних таблиць, текстових та csv файлів, а також різних адресних книг, призначених тільки для читання.

Ігнорувати інформацію валютних полів

Тільки для з'єднань Oracle JDBC. Якщо увімкнено, воно вказує, що стовпці котрі розглядалися б як поле валюти відсутні. Тип поля, що повертається з драйвера бази даних, ігнорується.

Використовувати ODBC-сумісний формат дати/часу

Використання форматів дати/часу, котрі відповідають ODBC стандарту.

Підтримуються первинні ключі

Встановіть прапорець, щоб вимкнути евристики Base, що використовуються для виявлення підтримки базою даних первинних ключів.

Коли підключення до бази даних здійснюється за допомогою універсального API, такого як ODBC, JDBC або ADO, в даний час Base застосовує евристичні методи, щоб визначити, чи підтримує ця база даних первинні ключі. Жоден з цих API не має спеціальних методів для отримання цієї інформації.

Евристики іноді помиляються. Цей прапорець котрий має три стани, за замовчуванням встановлений у невизначений стан, що означає "застосувати евристики". Якщо цей прапорець встановлений, передбачається наявність підтримки первинного ключа. Якщо цей прапорець знято, передбачається відсутність підтримки первинного ключа.

Зверніть увагу на те, що цей параметр призначений лише для перевизначення евристики. Якщо ви встановите прапорець для бази даних, яка насправді не підтримує первинні ключі, то ви побачите деякі помилки.

Будь ласка, підтримайте нас!