Копіювати таблицю

Ви можете скопіювати таблицю, потягнувши та відпустивши таблицю в область Таблиці у вікні файлу бази даних. В результаті цього відкриється діалогове вікно Копіювати таблицю.

Назва таблиці

Визначає назву копії. Деякі бази даних допускають назви, що містять не більше восьми символів.

Параметри

Структура та дані

Створює точну копію таблиці бази даних. Повністю копіюються визначення та дані таблиці. Визначення таблиці містить структуру та формат таблиці із різних полів даних, у тому числі особливі властивості полів. Вміст полів постачатиме дані.

Структура

Копіювання тільки структури таблиці без даних що в ній містяться.

Як представлення

Якщо база даних підтримує представлення і ви обрали цю опцію, у контейнері Таблиці буде створено запит що виглядає як таблиця. Ця опція дозволяє вам переглядати результати запиту у вигляді звичайної таблиці. Таблиця у представленні буде зібрана за допомогою SQL оператора "Select".

Додати дані

Додає дані таблиці що копіюється у вказану таблицю що вже існує.

Щоб дані могли бути скопійовані, структура таблиць повинна точно збігатися. Копіювання не може бути виконано, якщо формат поля даних кінцевої таблиці відрізняється від формату поля даних вихідної таблиці.

Виберіть назви потрібних полів даних у діалоговому вікні Копіювати таблицю на сторінці Вибір полів.

Якщо якісь дані не можуть бути додані, ви побачите перелік полів у діалоговому вікні Інформація про стовпчик дані яких не можуть бути скопійовані. Якщо ви натиснете у цьому діалоговому вікні кнопку Гаразд, будуть додані дані тільки тих полів, що не були зазначені у цьому списку.

Піктограма Примітка

Якщо поля цільової таблиці мають меншу довжину ніж поля у вихідній таблиці, дані вихідних полів будуть автоматично обрізані при копіюванні до довжини полів цільової таблиці.


Створити первинний ключ

Автоматично створює поле даних первинного ключа та заповнює його значеннями. Використовуйте це поле, щоб мати можливість редагувати таблицю, бо для цього завжди повинен бути доступний первинний ключ.

Назва

Визначає назву первинного ключа, що генерується. Ця назва не є обов'язковою.

Наступна сторінка

Будь ласка, підтримайте нас!