Зв'язки

Дозволяє вам визначати та змінювати зв'язок між двома таблицями.

Щоб скористатися цією командою…

У вікні файлу бази даних виберіть команди Засоби - Зв'язки.


Піктограма Примітка

Параметри оновлення та видалення доступні тільки в тому випадку, якщо вони підтримуються використовуваною базою даних.


Таблиці

Якщо ви створюєте новий зв'язок, ви можете вибрати одну таблицю у кожному з полів зі списку у верхній частині діалогового вікна.

Якщо ви відкрили діалогове вікно Зв'язки для зв'язку що вже існує двічі клацнувши по з'єднувальній лінії у вікні Конструктора Зв'язків, таблиці, що беруть участь у даному зв'язку не можуть бути змінені.

Ключові поля

Визначення ключових полів для зв'язку.

Назви таблиць, обраних для даного зв'язку, виводяться як заголовки стовпців. Якщо ви клацнете поле, з'являться кнопки зі стрілками, за допомогою яких ви можете вибрати поле з таблиці. Кожен зв'язок записується в окремий рядок.

Параметри оновлення

Тут ви можете обрати дію, яку буде виконано, при зміні поля первинного ключа.

Без дії

Вказує, що будь-яка зміна первинного ключа не впливає на решту полів зовнішнього ключа.

Оновити каскад

Оновлює всі поля зовнішнього ключа, якщо значення відповідного первинного ключа було змінено (Каскадне Оновлення).

Встановити порожнє

Якщо відповідний первинний ключ був змінений, використовуйте цей параметр, щоб встановити значення "NULL" в усі поля зовнішнього ключа. NULL означає, що поле не заповнено.

Встановити типовим

Якщо відповідний первинний ключ був змінений, використовуйте цей параметр, щоб встановити значення за замовчуванням для всіх полів зовнішнього ключа. При створенні відповідної таблиці значення за замовчуванням поля зовнішнього ключа визначається під час задавання властивостей цього поля.

Параметри видалення

Тут ви можете обрати дію, яку буде виконано, при видаленні поля первинного ключа.

Без дії

Вказує, що видалення первинного ключа не матиме ніякого впливу на решту полів зовнішнього ключа.

Видалити каскад

Вказує, що всі поля зовнішнього ключа будуть видалені при видаленні відповідного поля первинного ключа.

Піктограма Попередження

При видаленні поля первинного ключа з параметром Видалити каскад, усі записи з інших таблиць, для яких це поле є зовнішнім ключем, також будуть видалені. Використовуйте цей параметр з великою обережністю; можливо, що велика частина даних може бути видалена з бази даних.


Встановити порожнє

Якщо ви видалите відповідний первинний ключ, всім полям зовнішнього ключа буде присвоєно значення "NULL".

Встановити типовим

Якщо ви видалите відповідний первинний ключ, встановлене значення за замовчуванням буде установлено на всі поля зовнішнього ключа.

Будь ласка, підтримайте нас!