Конструктор таблиць

У вікні Конструктор таблиць можна створювати нові таблиці або змінювати структуру наявної таблиці.

Щоб скористатися цією командою…

У вікні файлу бази даних натисніть значок Таблиці. Виберіть Вставка - Дизайн таблиці або Зміни - Редагування.


Огляд бази даних

Table Design

Це вікно має свій власний рядок меню. Він також містить нову команду: Конструктор індексу

Область визначення таблиці

Це область, де ви можете визначити структуру таблиці.

Назва поля

Задає назву поля даних. Рушій бази даних може накладати обмеження на довжину назви таблиці і використання в ній деяких символів і пропусків.

Тип поля

Задає тип поля. Доступні типи полів залежать від використовуваного рушія бази даних.

Опис

Визначає необов'язковий опис для кожного поля.

Заголовки рядків містять такі команди контекстного меню:

Вирізати

Вирізання вибраного рядка до буфера обміну.

Копіювати

Копіювання вибраного рядка до буфера обміну.

Вставити

Вставляє вміст буфера обміну.

Видалити

Видалення обраного рядка.

Вставити рядки

Вставляє порожній рядок над поточним рядком, якщо таблицю не було збережено. Вставляє порожній рядок в кінці таблиці, якщо таблицю було збережено.

Первинний ключ

Якщо цей пункт позначено прапорцем, поле даних у цьому рядку є первинним ключем. Активувати/деактивувати призначення первинного ключа можна, натиснувши на цей пункт меню. Ця команда доступна тільки в тому випадку, якщо джерело даних підтримує первинні ключі.

Властивості поля

Визначення властивостей обраного наразі поля.

Довжина

Визначає найбільше число символів в елементі даних відповідного поля, включно з пропусками і спеціальними символами.

Знаків після коми

Визначає кількість десяткових знаків для числового або десяткового поля.

Типове значення

Визначає значення, яке є значенням за замовчуванням для нових записів даних.

Приклад формату

Виводить код формату значення поля, який можна призначити, натиснувши кнопку ... .

...

Ця кнопка відчиняє діалогове вікно Формат поля.

Область довідки

Показує довідковий рядок або підказку, призначену розробником бази даних для даного поля.

Будь ласка, підтримайте нас!