Експорт HTML - Сторінка 2

Визначає тип публікації.

Ви можете вказати, чи потрібно включати рамки, створювати заголовок та показувати примітки презентацій.

Щоб скористатися цією командою…

У меню LibreOffice Draw/LibreOffice Impress виберіть команди Файл - Експорт, встановіть тип файлу HTML (сторінка майстра 2)


Тип публікації

Визначає основні налаштування для запланованого експорту.

Стандартний формат HTML

Створює стандартні сторінки HTML із експортованих сторінок.

Стандартний HTML із рамками

Створює стандартні сторінки HTML з рамками. Експортована сторінка буде поміщена в головну рамку, а в рамці ліворуч буде показано вміст форми гіперпосилань.

Створити титульну сторінку

Створює титульну сторінку документа.

Вказується, чи варто також показувати ваші примітки.

Автоматично

Створює типову презентацію HTML для відтворення в автоматичному режимі, при якому слайди змінюються автоматично після певного часу.

Як вказано у документі

Спосіб зміни слайдів залежить від часу, заданого для кожного слайда презентації. Якщо задана зміна сторінок вручну, то нова сторінка презентації HTML викликається натисканням будь-якої клавіші на клавіатурі.

Автоматично

Зміна сторінки автоматично відбувається після закінчення певного часу і не залежить від вмісту презентації.

Час показу слайда

Визначає час показу кожного слайда.

Нескінченно

Автоматичний перезапуск презентації HTML після показу останнього слайда.

Інтернет-трансляція

При експорті інтернет-трансляції генеруються автоматичні скрипти з підтримкою Perl або ASP. Це дозволяє доповідачу (наприклад, телефонної конференції з показом слайдів у Інтернет) перемикати слайди у веб-переглядачах слухачів. Додаткова інформація щодо інтернет-трансляцій наводиться далі в цьому розділі.

Сторінки активного сервера (ASP)

При виборі параметра ASP експорт інтернет-трансляції створює сторінки ASP. Зверніть увагу, що презентації HTML доступні тільки для веб-серверів, що підтримують ASP.

Perl

Використовується при експорті інтернет-трансляції для створення HTML-сторінок і сценаріїв Perl.

URL для слухачів

Вказується URL-адреса (абсолютна або відносна), яку потрібно ввести у переглядач, щоби побачити презентацію.

URL для презентації

Вказується URL-адреса (абсолютна або відносна), за якою презентація HTML буде збережена на веб-сервері.

URL для сценаріїв Perl

Вказується URL-адреса (абсолютна або відносна) для створених сценаріїв Perl.

Більше відомостей про експорт інтернет-трансляції

Існує два способи експорту презентацій LibreOffice Impress за допомогою технології інтернет-трансляцій: сторінки ASP і Perl.

Піктограма Попередження

У будь-якому випадку для інтернет-трансляції потрібний веб-сервер, що дозволяє використовувати Perl або ASP для створення сценаріїв. Отже, спосіб експорту залежить від використовуваного сервера HTTP.


Інтернет-трансляція в ASP

Експортування

Не використовуйте однаковий каталог для двох різних експортів HTML.

Використання інтернет-трансляції ASP

Інтернет-трансляція може використовуватися відразу після того, як експортовані файли стають доступні з сервера HTTP.

Приклад:

Припустимо, що Microsoft Internet Information Server встановлена на даному комп'ютері. Ви ввели каталог для HTML-файлів "c:\Inet\wwwroot\presentation" під час установки. Також вважаємо, що URL комп'ютера вашого комп'ютера: "http://myserver.com".

Перегляд слайдів, обраних доповідачем, може здійснюватися з допомогою URL-адреси http://myserver.com/presentation/webcast.asp. Щоб перейти до інших слайдів на цій URL-адресі аудиторії, необхідно знати назви файлів. Переконайтеся, що на HTTP-сервері не відображається список каталогів.

Інтернет-трансляція через Perl

Експортування

Використання інтернет-трансляції Perl

Файли, створені при експорті, повинні бути встановлені на HTTP-сервері з підтримкою Perl. Це можна зробити автоматично через існування багатьох різних серверів HTTP, які підтримують Perl. Дії, які слід виконати, описані нижче. За відомостями про застосування цих дій до конкретного сервера зверніться до документації сервера або до адміністратора мережі.

Після виконання цих дій можна використовувати інтернет-трансляцію.

Приклад:

У цьому прикладі наведено Linux комп'ютер з сервером HTTP. URL-адреса сервера HTTP - http://myserver.com, а каталог для виведення документів HTML - //user/local/http/. Сценарії Perl містяться в каталозі //user/local/http/cgi-bin/. Введіть ім'я secret.htm для файлу експорту та presentation.htm в полі URL для слухачів. Введіть http://myserver.com/presentation/ у текстовому полі URL для презентації http://myserver.com/cgi-bin/ у полі URL для сценаріїв Perl.

Після завершення установки файлів Perl доповідач може почати презентацію. Слухачі можуть переглянути цю презентацію за допомогою URL-адреси http://myserver.com/presentation/presentation.htm.

Будь ласка, підтримайте нас!