Автоматична заміна увімкнена

1st... замінено верхнім індексом 1^st ...

Засіб Автозаміна виправив текст, і суфікси порядкових числівників тепер виводяться у форматі верхнього індексу.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Будь ласка, підтримайте нас!