Автоматична заміна увімкнена

1st... замінено верхнім індексом 1^st ...

Засіб Автозаміна виправив текст, і суфікси порядкових числівників тепер виводяться у форматі верхнього індексу.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть вкладку Засоби - Автоматичне виправлення - Параметри автозаміни - Параметри.


Будь ласка, підтримайте нас!