Автоматична заміна увімкнена

Функцією автозаміни виконана заміна. Тепер кожне речення починається з великої букви

Автозаміна виконала заміну і тепер речення починається з великої літери.

Щоб скористатися цією командою…

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Будь ласка, підтримайте нас!