Автоматична заміна увімкнена

Кожне речення починається з великої букви

Текст було змінено за допомогою Автозаміна так, щоб поточне слово починалося з великої літери. Автозаміна змінює слова на початку абзацу, а також слова після знаків кінця речення (крапка, знак оклику, знак питання).

Щоб скористатися цією командою…

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Будь ласка, підтримайте нас!