Властивості елемента керування

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Щоб скористатися цією командою…

From the menu bar:

Choose Form - Control Properties.

From the context menu:

Choose Control Properties.

From the tabbed interface:

Choose Form - Control Properties.

Choose Tools - Control Properties.

From toolbars:

Icon Control

Control Properties


note

Відкрити діалогове вікно Властивості можна лише в режимі розробки, коли вибрано елемент керування.


При введенні даних в діалогове вікно Властивості слід мати на увазі, що для деяких полів зі списком можна вводити дані в кілька рядків. Це стосується всіх полів, в які можна вводити команди SQL, до текстових полів і написів. Ці поля можна відкривати і вводити текст у відкритий список. При цьому можна використовувати такі комбінації клавіш:

Клавіші

Дія

+стрілка вниз:

Відкриття поля із списком.

+стрілка вгору:

Закриття поля із списком.

Shift+Enter

Вставляння нового рядка.

Стрілка вгору

Переміщення курсора у попередній рядок.

Стрілка вниз

Переміщення курсора у наступний рядок.

Enter

Завершення введення в поле і встановлення курсора у наступне поле.


Як і у випадку зі списками або полями зі списком, ви можете відкрити або закрити список за допомогою клацання мишею по стрілці в правій частині поля. Введення тут можна робити у відкритому списку або у верхньому текстовому полі. Винятком є ​​властивості, які передбачають наявність списку, наприклад, властивість "Елементи списку", яку можна встановити для елементів керування Список та Поле зі списком. Тут редагувати записи можна лише тоді, коли поле розкрито.

Загальні

Вкладка Загальні дозволяє визначити загальні властивості елемента керування. Ці властивості відрізняються залежно від типу елемента керування. Не всі перелічені властивості доступні для кожного елемента керування.

Дані

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Події

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

Дані (для документів XML Form)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Будь ласка, підтримайте нас!