Окремі поради щодо елементів керування "Таблиця"

Елементи керування "Таблиця" можна налаштувати для відображення записів бажаним способом. Іншими словами, можна визначити поля даних для відображення або зміни даних, як у формі бази даних.

В елементі керування "Таблиця" допускаються такі поля: текстове, поле дати, часу і валюти, числове поле, поле з маскою введення, прапорець і поле зі списком. У разі поля зі списком і комбінованого поля дати/часу автоматично створюються два стовпці.

Число вибраних рядків, якщо вони вибрані, вказується в дужках після загального числа записів.

Щоб вставити стовпці в елемент управління "Таблиця", клацніть заголовки стовпців і відкрийте контекстне меню. Доступні такі команди:

Вставити стовпчик

Викликає підменю для вибору поля даних для вставки в таблицю.

Налаштуйте елемент керування "Таблиця", використовуючи перетягування. Відкрийте оглядач джерела даних і перетягніть необхідні поля з оглядача джерела даних у заголовки стовпців у таблиці. Створюється попередньо налаштований стовпець.

Замінити на

Відкриває підменю для вибору поля даних, щоб замінити поле даних, вибране в таблиці.

Видалити стовпчик

Видаляє вибраний стовпець.

Стовпчик

Відкриває вікно властивостей вибраного стовпця.

Приховати стовпці

Приховує виділений стовпець. Його властивості не змінюються.

Показати стовпці

Викликає підменю, де ви можете вибрати стовпці для показу знову. Щоб показати лише один стовпець, натисніть його назву. Ви бачите лише перші 16 прихованих стовпців. Якщо є більше прихованих стовпців, виберіть команду Більше, щоб відкрити діалогове вікно Показати стовпці.

Додатково

Викликає діалогове вікно Показати стовпці.

У діалоговому вікні Показати стовпці можна вибрати стовпці, які будуть показані. Утримуйте клавішу Shift або , щоб вибрати декілька елементів.

Все

Клацніть Всі, якщо потрібно показати всі стовпці.

Керування Таблицею за допомогою клавіатури

Якщо для переміщення по елементах керування в документі ви використовуєте лише клавіатуру, ви помітите одну відмінність від інших типів елементів керування: клавіша Tab не переміщує курсор до наступного елемента керування, а переводить до наступного стовпця всередині таблиці. Натисніть +Tab, щоб перейти до наступного елемента керування, або натисніть Shift++Tab, щоб перейти до попереднього елемента керування.

Щоб перейти до спеціального клавіатурного режиму редагування для елемента керування Таблиця:

Документ форми повинен бути в режимі розробки.

  1. Натисніть +F6, щоб вибрати документ.

  2. Натисніть Shift+F4, щоб вибрати перший елемент керування. Якщо елемент керування Таблиця не є першим елементом керування, натискайте Tab, щоб перейти до нього.

  3. Натисніть Enter, щоб увійти в режим редагування. За межею елемента керування з'являться маркери.

  4. У режимі редагування можна відкрити контекстне меню режиму редагування, натиснувши Shift+F10.

  5. Якщо ви хочете редагувати стовпці, натисніть Shift+Пропуск, щоб увійти в режим редагування стовпців. Тепер ви можете змінити порядок стовпців за допомогою клавіш +стрілка. Клавішею Delete видаляють поточний стовпець.

  6. Щоб вийти з режиму редагування, натисніть клавішу Esc.

Будь ласка, підтримайте нас!